ALAS

Rádióamatőr-Software általános licence (ALAS) Allgemeine Lizenz für Amateurfunk Software (ALAS)
NORD><LINK
Hinter dem Berge 5
D-3300 Braunschweig
Ez a dokumentáció tetszés szerinti mennyiségben sokszorosítható vagy másoknak átadható, amíg változtatására sor nem kerül. Olyan javaslatokért hálás lennék, amelyek a jobbítást célozzák. Dieses Dokument darf beliebig vervielfältigt oder verteilt werden, solange es nicht verändert wird. Für Anregungen, wie es zu verbessern ist, bin ich dankbar. ( )
1. Előszó
Ez a licenc a "General Public Licence der Free Software Foundation" (GPL)-ből alakult ki. Annak lényegét megőrizve próbáltam meg azt jobban érthetőbbé tenni. Minden felhasználó saját maga döntheti el, hogy e licenc helyett a GPL feltételeit használja-e.
E licenc célja az, hogy a Software szerzőjét és felhasználóját védje. Ezért néhány korlátozásra van szükség, de ugyanakkor néhány kötelezettséget is kiró azokra, akik a jelen licenchez kötődő software-t továbbadják vagy módosítják.
Mindez azáltal érhető el, hogy a Software-t szerzői jog védi, és a jelen licenc felhasználója szinte korlátozás nélküli lehetőséget kap.
1. Vorwort
Diese Lizenz entstand aus der General Public Licence der Free Software Foundation (GPL). Ich habe versucht, den Sinn zu erhalten und mehr Klarheit hineinzubringen. Einige Passagen sind vollständig entfallen. Es ist aber jedem Nutzer freigestellt, an Stelle dieser Lizenz die GPL Bedingungen anzuwenden.
Der Sinn dieser Lizenz ist es, den Autor und den Anwender der Software zu schützen. Es sind daher einige Einschränkungen erforderlich und es entstehen auch einige Pflichten für den, der die mit dieser Lizenz verbundene Software weitergibt oder verändert.
Dies wird dadurch erreicht, dass die Software durch Copyright geschützt wird und der Nutzer durch diese Lizenz die Möglichkeit einer nahezu unbeschränkten Nutzung erhält.
2. Érvényességi terület:
Ez a licenc minden olyan programra, vagy programcsomag-részre kiterjed, amelyeknél olyan szerzői jogi megjegyzés jelenik meg, amely a jelen licencre vonatkozik.
Az alábbiakban a "Program" szó vagy a programot, vagy annak egy részét jelenti. "Te" a licenc használója vagy.
2. Geltungsbereich
Diese Lizenz gilt für jedes Programm oder Teil eines Programmpaketes, das eine Copyright Notiz ausgibt, die sich auf diese Lizenz bezieht.
Im folgenden bedeutet "Programm" entweder das Programm oder einen Teil davon. "Du" bist der Lizenznehmer.
3. A jogaid:
A programot mindaddig használhatod, másolhatod, továbbadhatod, vagy módosíthatod, míg nem azt nem üzleti szándékkal teszed.
3. Deine Rechte:
Du darfst das Programm nutzen oder kopieren oder verteilen oder verändern, solange Du damit keine kommerziellen Absichten verbindest.
4. A kötelezettségeid: 4. Deine Pflichten:
4.1. A szerzői jogra vonatkozó megjegyzést és a jelen licencre vonatkozó utalást nem szabad módosítanod. Ezeknek a program valamennyi indításakor az alkalmazó számára egyértelműen láthatónak kell lennie. 4.1. Du darfst den Copyright Vermerk und den Hinweis auf diese Lizenz nicht verändern und er muss bei jedem Start des Programms eindeutig für den Benutzer sichtbar sein.
4.2. Egy harmadik személy részére, akinek a program egy másolatát átadod, ugyanazon jogokat kell biztosítanod, amelyek neked is meg lettek adva. Ugyanakkor hasonló kötelezettségeket kell vele szemben is támasztanod. 4.2. Du musst jedem Dritten, dem Du eine Kopie des Programms gibst, die gleichen Rechte einräumen, die auch Dir gegeben wurden. Du musst ihm auch die gleichen Pflichten auferlegen.
4.3. A program továbbadásáért nem kérhetsz pénzt, mely alól az adathordozó és a portó költségei képeznek csak kivételt. 4.3. Du darfst für die Weitergabe kein Geld verlangen ausser den Kosten für das Medium und Porto.
4.4. A programot csak olyan komplett formában adhatod tovább, mint ahogy Te is kaptad. 4.4. Du darfst das Programm nur komplett weitergeben, so wie Du es bekommen hast.
4.5. Ha a programon változtatsz, vagy belőle saját munkádhoz - változtatással vagy anélkül - részeket használsz, az így keletkező programra az alábbi pontok vonatkoznak: 4.5. Wenn Du das Programm veränderst oder Teile davon für eigene Arbeiten verwendest - wörtlich oder verändert - so gelten die folgenden Punkte für das daraus entstehende neue Programm:
4.5.1. Jól láthatóan meg kell adnod:
  • A nevedet és címedet, valamint
  • Azt a tényt, hogy a programot megváltoztattad, vagy a programból részeket használtál fel.
4.5.1. Du musst deutlich sichtbar angeben:
  • Deinen Namen und Deine Adresse und
  • die Tatsache, dass Du das Programm geändert hast oder Teile des Programms verwendet hast.
4.5.2. A programot vagy a teljes forrásanyaggal együtt kell továbbadnod, vagy valakinek kérésre egy forrásanyag-másolatot - max. az adathordozó s a portó költségének felszámolása mellett - lehet rendelkezésére bocsátanod. 4.5.2. Du musst das Programm entweder mit dem kompletten Quelltext weitergeben oder jedem auf Verlangen eine Kopie des Quelltextes gegen eine Gebühr von maximal der Kosten des Mediums und der Portokosten aushändigen.
4.5.3. Nem köthetsz ki olyan korlátozásokat, amelyek túllépik e licenc határait. 4.5.3. Du darfst keine Beschränkungen aussprechen, die über diese Lizenz hinausgehen.
5. Egyebek:
E programot bárminemű - funkcióra, hibamentességre ill. alkalmazhatóságra utaló - garancia nélkül kapod. Ezennel lemondasz mindennemű kártérítési igényről, legyen is annak bármi az oka.
5. Sonstiges
Du erhälst das Programm ohne jede Garantie für Funktion, Fehlerfreiheit oder Anwendbarkeit für eine bestimmte Sache. Du verzichtest auf jede Schadensersatzforderung, gleich aus welchem Grunde. Mit der Nutzung des Programms erkennst Du diese Lizenzbedingungen vorbehaltlos an.
Fordította: Báthory Attila
ALAS/Báthory
Vers. 1.0, 13-OCT-92
Ende ALAS

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard  [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index
Verzió: 2024-05-24 ( 2002 .. 2024-04-19 12:25:03 UTC )
gg630504  Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!  external HG9IEG Visszajelzés: