HA hívójelkönyv adatcsere formátum

Bevezetés, áttekintés, vezérelv

Jelen tervezet célja a különböző helyeken fejlesztett HA hívójelkönyvek összefogása. Nem kívánom a különböző fejlesztéseket befolyásolni. Cél csupán annyi, hogy a már valahol gépre került adatokat más, rádióamatőr rendszerbe is könnyen be lehessen tölteni, gépelés és elpépelés ( HI ) nélkül.

Az egyes rendszereknek két funkciót kell biztosítani:

Mellékletként olvashatod néhány elterjedt rendszer adatszerkezetének leírását valamint hívókelkönyv karbantartásával kapcsolatos fontos ismereteket.

Haha naprahozóállomány leírása

A haha naprahozóállomány azonosítójára javaslat: haha????.txt, ahol a "????" a generálás dátuma:

év "00".."99", hónap "1".."c", nap "1".."v".

Indoklás: az ajánlott maszkra illő állományok könnyen megkereshetők.

Tömörített átvitelhez ms-dos alatt az arj, esetleg pkzip, rar tömörítők használata ajánlott. Nem ajánlott önkicsomagoló állományként való tömörítése. Indoklás: ezek a tömörítők kellően elterjedtek. Az önkicsomagolós vírusveszélyesebb és hosszabb.

Tömörített állományban célszerű elhelyezni egy "file_id.diz" azonosítójú szövegállományt a tartalom leírására.

A naprahozóállomány egyszerű szöveges állomány. Indoklás: könnyen és egységesen listázható, nyomtatható, szerkeszthető, kezelhető.

Az állomány sorokból áll, egy sor legfeljebb 80 karakter lehet. Indoklás: ez a hossz megfelel minden mezőnek, valamint összhangban van a képernyő szélességével.

Sorvégi redundáns szóközök használata nem ajánlott. Indoklás: memóriatakarékosság.

A kulcsszavak, illetve betűk ( pl. h hívójel, n név ) nem tartalmazhatnak ékezetes karaktereket. A kis és nagybetűk egyenértékűek. Egyéb indok hiányában kisbetűsek. Indoklás: az ékezetek nem egységesek, használatuk félreértésekhez vezethet. A minél rövidebb, egykarakteres azonosítókat a memóriatakarékosság indokolja.

A kulcsszavakra a tervezet ad ajánlást, ez alapvetően magyar nyelvű szavak rövidítései, de meggondolandó angol rövidítések használata is. Indoklás: a magyar rövidítések az angolul kevésbé tudóknak jobban memorizálhatók. Az angol rövidítések nemzetközibbek és a programozókhoz közelebb állnak.

A kulcsszavak közvetlenül a sor elején kezdődnek és egy kettőspont követi őket. Indoklás: hibafelismerés. A sor tehát például így kezdődik:

o:

A kettőspont után közvetlenül áll az adat, ha van, és a sor végéig tart. Indoklás: memóriatakarékosság. Egy sor tehát így néz ki:

o:Gábor

A megjegyzéssort a sor elején álló ; karakter jelzi. Az adatban előfordulhat ; karakter, ami nem jelenti a sor további részének megjegyzésként való értelmezését. A megjegyzéssor semmilyen formában nem kerül be az adatbázisba. A megjegyzéssort ne keverd össze a megjegyzés mezővel. Példa megjegyzésre:

; vigyázz, új mezőhosszak!

Az adatok lehetőség szerint ékezetesek legyenek. Nem ajánlott ékezet nélküli adatokat kezelő rendszerből adatok kijuttatása. Ajánlott a kis és nagybetűk szabályos használata. Nem ajánlott csupa nagybetűs rendszerből adatok kijuttatása. Indoklás: a magyar nyelv ékezetés karaktereket használ. Ékezetes karaktereket könnyen lehet konvertálni akár más kódtáblára, akár ékezetlenre, akár csupa nagybetűsre.

Javasolt a 852 UTF8 kódolás használata, de mindig a fogadó rendszernek kell gondoskodnia az esetleges kódkonvertálásról. Indoklás: a 852 kódlap jelenleg nagyon elterjedt UTF8 korrekt és terjedő választás. A konvertálást nem célszerű a küldő rendszeren elvégezni, mert felesleges redundancia lenne.

A naprahozóállományban szerepelhet k: kódlap beállítás. A beállítás az utána következő adatokra vonatkozik a legközelebbi k: sorig. Bár nem ajánlott, de a kódlap akár egy hívójelhez tartozó adatokon belül is változhat. Indoklás: a naprahozóállományt ne kelljen kétszer átolvasni. Megjegyzés: ajánlott az állomány elején, egy k: kódlapbeállítás használata.

A naprahozóállomány tartalmazhat üres sorokat.

Az állomány elején szerepelnie kell ; megjegyzésként a küldő rendszer és operátor azonosítójának, a legrégebbi adat, valamint a generálás dátumának. Indoklás: az adatok nyomonkövetése egyik fontos célja a rendszernek.

Példa:

; 1996.01.01 .. 1996.12.25
h:hg0aaa
o:Gábor
c:hg0aaa@hg9pba.hun.eu
*:
k:utf8

Rekord: a naprahozóállomány egy hívójelhez és másodlagos állomásazonosítóhoz tartozó, egyszerre feldolgozandó adatai, mezői, sorai.

Mező: a rekord külön kezelhető része, például hívójel, név.

Üres mező: ha a hossza nulla; vagy csak szóköz karaktereket tartalmaz; vagy egy "-" karaktert tartalmaz ( törölt mező ).

A naprahozóállomány egy rekordja biztosan tartalmaz h: hívójelet, mint kulcsot és rekordvéget +:, -: vagy =:-t. A rekord feldolgozását a +:, -: és a =: indukálja ( előtte egy munkaterületen gyűlnek a beolvasott mezők ).

Az egyes mezők sorrendjére megkötés nincs. Indoklás: semmi sem indokol bármiféle sorrendet.

Többszörösen megadott mező nem ajánlott. A többszörösen megadott, azonos mezők közül az utolsó adata az érvényes.

Nem kötelező minden mezőt megadni a rekordhoz. A nem megadott mezők tartalma a fogadó rendszerben változatlan marad.

Az adatbázisban nulla hosszú vagy csak szóközt tartalmazó mezőt nem kell kiír a haha formátumú állományba. Indoklás: memóriatakarékosság.

Minimálisan megadandó mezők: hívójel, másodlagos állomásazonosító ha nem üres, forrás ha ismert és a dátum.

Hibásan felvitt, vagy már nem létező adat törlése "-" karakterrel történhet. Ha például valaki elköltözött és megszűnt a telefonszáma, akkor a t:- sorral lehet figyelemfelkeltően törölni a régi, érvénytelenné vált adatot. A sor további részét figyelmen kívül kell hagyni. A "-" karakter maradjon az adatbázisban, illetve pl. haha formátumú kiíráskor. Képernyőre vagy nyomtatóra listázáskor egyenértékű az üres mezővel.

Egy haha-rekord háromféle lehet: lis , nem-lis és törölt.

A lis rekord létező állomást jelent, végét +: jelzi, a státusz mező kötelezően üres.

+: feldolgozása: ha a fogadó rendszer adatbázisában nem szerepel a hívójel+másodlagos állomásazonosító, akkor új rekordként felviszi. Ha szerepel, akkor az adatokat mezőnként módosítja. Ha a rekord logikailag törölt volt, akkor a töröltséget vissza kell vonni. Ha a státusz mező mégsem üres, akkor a -: feldolgozása szerint kell eljárni.

Az nem-lis rekord a pillanatnyilag vagy végleg nem létező állomást jelent, függetlenül attól, hogy silent key, megszűnés, elírás, hívójelváltozás, stb. a nem-lis-ség oka. Az ilyen rekord vége -:, a státusz mező kötelezően nem üres és a nem-lis-ség okát tartalmazza.

-: feldolgozása: ha a fogadó rendszer adatbázisában nem szerepel a hívójel+másodlagos állomásazonosító, akkor új rekordként felviszi, ha szerepel, akkor az adatokat módosítja. Ha a rekord logikailag törölt volt, akkor a töröltséget vissza kell vonni. Ha a státusz mező mégis üres, akkor azt pl. egy * karakterrel nem üressé kell tenni.

A törölt, törlendő rekord vége =:.

=: feldolgozása: ha a fogadó rendszer adatbázisában nem szerepel a hívójel+másodlagos állomásazonosító, akkor semmit sem kell csinálni, ha szerepel, akkor logikailag és/vagy fizikailag törölni kell a rekordot.

Megjegyzés: megengedett olyan rendszer, amely nem kezeli a státusz jelzőt, hanem törli a -:-os rekordokat. Ilyen rendszerből azonban körülményes generálni nem-lis-es rekordokat, azokat szövegszerkesztővel kell utólag beírni a naprahozóállományba.

Megjegyzés: A hívójelváltozás két feldolgozással oldható meg: egy új felvitellel, az adatok újbóli megadásával és a régi hívójel státusz mezőjének kitöltésével. Megjegyzés: hívójelváltozásra példa: klubállomás operátora egyéni rádióengedélyt szerez, kitelepült QTH véglegessé válik.

A rekord feldolgozása után a program minden mezőt "elfelejt", a következő rekordra nem visz át semmilyen mezőt sem. A kódlapbeállítás változatlan marad. Indoklás: az átvitellel elérhető memóriamegtakarítás sokkal kevesebb nyereséget ad, mint az átvitelből esetlegesen származó gubancok okozta kár.

Vannak, akik nem akarják adataikat ( vagy néhány adatukat, pl. telefonszámukat ) a hívójelkönyvekben szerepeltetni. A nekik kiadott hívójel szerepelhet és szerepelnie is kell az adatbázisban. A név, utca stb. mező "%"-ot tartalmaz, jelezve, hogy az adataik nem véletlenül nem szerepelnek az adatbázisban illetve állományban, hanem titkosak. Indoklás: Ha egy adatbázisban még szerepel a titkosnak minősített adat, de más adatbázisokban már nem szerepel a hívójel, az adatcsere folyamán újra bekerülhetne a teljes rekord a többi adatbázisba. Az ajánlott "%"-jel kellően figyelemfelhívó, rövid és mivel másra nem használt, egyértelmű.

Nem-lis rekord esetén az olyan mezőt, amelyik tartalmaz "%"-jelet, nem szabad automatikusan módosítani. Bármely mező, amelyik nem tartalmaz "%"-jelet, felülírható, akár olyan adattal is, amelyik "%"-jelet tartalmaz. ( Automatikusan csak letiltani lehet, a letiltott adatot automatikusan nem lehet módosítani. ) Nem-lis vagy logikailag törölt rekord bármely mezője átírható, a nem-lis jelzés visszavonható ( "-" jellel ).

Az egyes mezők leírása

; Megjegyzés a sor végéig.
*: Alaphelyzetbe állítás. Minden, az előző *:, +:, -:, =: rekodtól eddig ( munkaterületen ) gyűjtött minden mező törlődik, az adatbázis bármilyen módosítása nélkül. A *: előtti sorok csupán megjegyzések lesznek. Használata akkor indokolt, ha a haha adatsorok egy szövegállomány, levél részei, segítségével a hibásan felismert sorokat lehet figyelmen kívül hagyni. A kódlapbeállítást nem változtatja meg.
a: Név, teljes név angolul. Ajánlott hossz 39 karakter. Ajánlottan kis és nagybetűs ékezetes. Tartalmazza az e: mező angol megfelelőjét is.
c: Csomagrádió hálózati levélcím. Csomagrádió hívójel és Home-BBS. Ajánlott hossz 39 karakter. Tartalmazza a csomagrádiós hívójelet, a @ karaktert és a BBS teljes elérési útvonalát. Ajánlott a kisbetű használata, de a konvertálást a fogadó rendszernek kell elvégeznie. Indoklás: a hívójel újbóli használata általában redundáns ugyan, de sokan használnak rh-n "ha", paketten "hg" prefixet, stb.
Ha naprahozásnál csak ez a mező módosul, úgy a dátummezőt nem kell módosítani. Indoklás: a tényleges és aktuális Home-BBS-t a BBS-ek nyilvántartják. Itt a szerepe inkább csak a csomagrádiózásnak mint használt üzemmódnak a jelzése. Ha a hívójel@bbs kerek zárójelben van, például "(hg0lis@hg0bbs)", akkor az amatőr régebben csomagrádiózott, de nincs olyan magyar BBS, amely még nyilvántartja.
Olyan amatőröknél, akik nem csomagrádióznak, de a környezetükben van, aki közvetít, ajánlott a ">hívójel" forma alkalmazása.
HTML formában hivatkozásra a <a href="ax25mail:C"> C </a> használható.
d: Rekord dátuma "eeeehhnn" formában, UT-ben. Minden adatbázis rekordhoz ajánlottan tartoznia kell egy dátumnak, ami a legutóbbi módosítás illetve a módosító adat dátumát tartalmazza. Mivel csak az első 8 számjegy karakter: "eeeehhnn" kerül feldolgozásra, a sor további részére megkötés nincs, de ajánlott pl. levél feladásakor a pontos idő közlésére használni. Megengedett a dátumban nem számjegy elválasztókarakterek használata, pl. "d:eeee.hh.nn", "d:eeee-hh-nn".
e: Előnév, titulus, pl. "ifj.", "id.", "dr.". Ajánlott hossza 6 karakter. Ajánlottan kis és nagybetűs ékezetes. Nem szerepel az n: mezőben, de az a: mezőben szerepel az angol megfelelője. Indoklás: a név szerinti rendezésnél az előneves nevek rossz helyre kerülnek.
f: Adat forrása. Ajánlott hossz 19 karakter. Tartalom: forrás leírása, például hívójel, suffix.
g: ampr.org hálózati levélcím. Ajánlott hossz 39 karakter, kis és nagybetűs. Általában "hívójel@gw....ampr.org" formájú. Nem rádióamatőr jellegű levélcímhez az "r:" mező használatos.
HTML formában hivatkozásra a <a href="mailto:G"> G </a> használható.
h: Hívójel, mint kulcs. Ajánlott hossz 8 karakter, illetve 2 + 6 karakter. A fogadó rendszernek fel kell ismernie a "ha", "hg" prefixek utáni suffixek azonosságát, azaz a tényleges kulcs a suffix. A rendszerben ajánlott a prefix és a suffix külön mezőben való kezelése. Ajánlott a kisbetű használata, de a konvertálást a fogadó rendszernek kell elvégeznie.
A megfigyelőamatőrök hívójelében szereplő kötőjel elhagyandó ( pl. "hg6-123" helyett "hg6123" ). Irodalom: RT 1996-08-404.
Az első hívójel után megadható még legalább 3 további hívójel, egymástól nem alfanumerikus karakterrel elválasztva. Ezekben a mezőkben elfogadott még a "/" és "-" karakter. Ezek a hívójelek nem használtak kulcsként. Elválasztó karakterként szóköz és/vagy vessző ajánlott. Adatbázisban minden hívójelnek külön mezőt célszerű használni. Ajánlott hossz 10 karaker. Indoklás: Több amatőrnek van egyszerre "ha" és "hg" prefixű vagy nem magyar hívójele, rádióengedélye.
i: Irányítószám. Négy karakter, tartalmazhat szóközt. Indoklás: például Budapest 4. kerülete: "104 ".
j: Jegyzet. Ajánlott hossz 39 karakter. Ajánlottan kis és nagybetűs ékezetes. Itt jelezhető például
 • kubtagság
 • átjátszóknál qrg asl pwr és >sysop
 • csomagrádió BBS-nél ( x:bb ) >sysop
 • csomagrádió csomópontnál ( x:cs ) asl és >sysop
 • csomagrádió portnál qrg, pwr, ant
Hívójelre hivatkozáshoz használd a ">hívójel" formát.
k: Kódlap pl.
 • utf8 - UTF8,
 • 7bit - 7 bites ékezet nélküli,
 • 437 - ibm 437-es részben, gyakorlatban cwi2 teljesen ékezetes,
 • 852 - ibm 852 ékezetes, ms-dos magyar beállítás,
 • 1250 - ibm 1250 ékezetes, ms windows magyar beállítás,
 • dc6 - digicom 6 részben ékezetes.
Ajánlott hossz 4 karakter. Ajánlottan kisbetűs. Alapértelmezés: utf8.
l: Lokátor. Ajánlott hossz 18 karakter.
 • UL, WLS formátum: Ajánlottan 8 karakter, a végén tartalmazhat szóközöket. Ajánlott a kisbetű használata, de a konvertálást a fogadó rendszernek kell elvégeznie. Például "kn08ba25".
 • APRS formátum: 18 karakter. Például "4801.38n/02006.25e" Megjegyzem, a pont után itt is a perc tizedes része van és nem a másodperc. ( 026r-től )
A fogadó rendszernek mindkettőt fel kell ismernie és lehetőleg változatlanul tárolnia. Indoklás: egyre több állomás pozíciója ismert pontosabban. Megjegyzem, a két formátum könnyen azonosítható, például ha az első karakter betű, akkor UL/WLS, ha számjegy, akkor APRS.
m: Megye kétkarakteres kódja. Ajánlott a kisbetű használata, de a konvertálást a fogadó rendszernek kell elvégeznie. A megyekódok megfelelnek a verseny ill. diplomakiírásokban szereplő kódoknak.
n: Név, teljes név magyarul. Ajánlott hossz 39 karakter. Ajánlottan kis és nagybetűs ékezetes. Nem tartalmazza az e: mező tartalmát. Speciális alkalmazás: "Átjátszó", "Csomagrádió BBS", "Csomagrádió csomópont", "Csomagrádió port", "Jeladó", "Rádióklub", stb. A hívójel típusát leginkább a név mezőből lehet megállapítani, a mezőben szereplő szavak, kifejezések alapján. Jó támpontot jelenthet a hahatype.cfg állomány.
o: Operátornév. Ajánlott hossz 19 karakter. Ajánlottan kis és nagybetűs ékezetes.
p: Telnet cím. Ajánlott hossz 39 karakter. A telnet: elhagyható.
HTML formában hivatkozásra a <a href="telnet:P"> P </a> használható.
q: QSL-intéző. Ajánlott hossz 19 karakter. Ajánlottan kis és nagybetűs ékezetes. Példa: >saját hívójel, >buro. Hívójelre hivatkozáshoz használd a ">hívójel" formát.
r: Drótposta, e-mail, internet levélcím. Ajánlott hossz 39 karakter, kis és nagybetűs. Megjegyzés: több drótposta cím megadására a másodlagos állomásazonosító használata ad lehetőséget. A mailto: elhagyható. Rádióamatőr jellegű levélcímhez a "g:" mező használatos.
HTML formában hivatkozásra a <a href="mailto:R"> R </a> használható.
s: Státusz: Ajánlott hossz 19 karakter. Ajánlottan kis és nagybetűs ékezetes. Annak jelzésére szolgál, hogy a hívójel nincs kiadva. Lehet
 • üres mező, jelentése: lis ( alapértelmezés )
 • silent
 • megszűnt ( végleg )
 • megszűnt >hívójel ( új hívójele/rádióengedélye van )
 • unlis ( rádióengedély bevonva ...-ig).
Az ilyen rekord vége kötelezően -:.
t: Telefonszám. Ajánlott hossz 39 karakter. Magyarország +36-os országhívójelét nem kell megadni, de az országon belüli távhívókörzetet igen. Példa: "87 654-321", "1 234-5678" ( figyeld meg a szóköz és a kötőjel használatát a számjegyek csoportosítására ). A mellékállomást egy / előzi meg. Több telefonszám egymástól vesszővel elválasztható. Megadható a hívhatóság ideje, illetve a telefaxra utaló fax:, vagy modem-beállítás 8n1. Az első szám az otthoni, a második, ha van, a munkahelyi ( mh: ).
u: Utca, házszám, postafiók. Ajánlott hossz 39 karakter. Ajánlottan kis és nagybetűs ékezetes. Nem ajánlott a római számok használata. Eddig előfordult helytípusok: átjáró; bástya; dűlőút; erdősor; földszint; ( fsz. = földszint; ) fszt. = földszint; határút; krt. = körút; körút; köz; lakótelep; lejtő; lépcső; lp. = lépcső; lph. = lépcsőház; ltp. = lakótelep; magasföldszint; mfszt. = magasföldszint; park; postafiók = pf.; rakpart; sét. = sétány; sétány; sgt. = sugárút; sor; sugárút; sút. = sugárút; tanya; tere; tér; tny. = tanya; u. = utca; udvar; utca; út; útja.
v: Város, település. Ajánlott hossz 39 karakter. Ajánlottan kis és nagybetűs ékezetes.
w: Web-hely, hunlap internet cím, URL. Ajánlott hossz 79 karakter. Megjegyzés: több cím megadására a másodlagos állomásazonosító használata ad lehetőséget. A http: elhagyható.
HTTP formában hivatkozásra a <a href="http:W"> W </a> használható.
x: Másodlagos állomásazonosító. Ajánlott hossz 2 karakter. Ajánlottan kisbetűs, ékezet nélküli. A konvertását a fogadó rendszernek kell elvégezni. Alapértelmezés szerint üres illetve szóközök. Indoklás: akinek van munkahelye, az megadhatja a munkahelyi címét, telefonszámát, javasolt másodlagos azonosító: mh. Ugyancsak megadható a tartózkodási hely ( th ), postafiók ( pf ). Javasolt a körzet ( "6" ) vagy megyekód ( "he" ) használata is. Klubállomás operátorainak címei is kezelhetők ezúton. Javasolt másodlagos azonosító a monogram vagy tagnyilvántartási sorszám.
Csomagrádiós csomópont jelzésére a "cs", csomagrádiós BBS-hez a "bb", míg az egyes csomagrádiós portokat egy-egy szám, például a 2 m-es portnál a "2" jelzi. Csomagrádiós portoknál csak a használói portokat kell az adatbázisban nyilvántartani, a csomópontok közötti kapcsolatokat nem.
 • "bb" - csomagrádió BBS,
 • "cs" - csomagrádió csomópont,
 • "mh" - munkahelyi cím,
 • "p" - azonos megyében cím,
 • "pf" - postafiók cím,
 • "rg" - regisztráció, támogatás,
 • számjegy - más megyében cím, port.
y: Rádióengedély. Ajánlott hossz 10 karater. Első két karakter a rádióengedély szintje ( u | r ) és foka ( a | b | c ), a további nyolc pedig az érvényesség lejárati dátuma ( eeeehhnn ). A d: mezőhöz hasonlóan megengedett nem aldanumerikus elválasztókarakterek alkalmazása, amiket a beolvasásnál figyelmen kívül kell hagyni ( pl. "y:ub 2002-12-31" ).
+: Rekord vége, feldolgozása, "lis", módosítás.
-: Rekord vége, feldolgozása, "nem-lis", módosítás.
=: Rekord vége, feldolgozása: logikai vagy fizikai törlés.

Példa:

h:hg0aaa
x:
q:hg0aaa
e:
n:Boros Gábor
o:Gábor
a:Gábor Boros
v:Falva
u:Szabadság tér 69.
i:1234
m:he
l:kn08zz
c:hg0aaa@hg9pba.hun.eu
g:hg0aaa@gw.ha5kfu.ampr.org
r:hg0aaa@freemail.hu
p:
w:
t:30 123-4567
d:2001.01.08
+:
	
; ha5ob: operátor, csomagrádiós CSomópont, portok, BBs, ReGisztráció
; operátor
h:ha5ob
o:Zoli
+:
	
; CSomópont
h:ha5ob
x:cs
n:Csomagrádió csomópont
l:jn....
j:asl ... >ha5ob
+:
	
; port ( 2 m )
h:ha5ob
x:2
n:Csomagrádió port
j:qrg 144....
+:
	
; BBs
h:ha5ob
x:bb
n:Csomagrádió BBS
j:>ha5ob
+:
	
; csomópont/BBS támogatás/ReGisztráció postai címe
h:ha5ob
x:rg
v:...
u:...
i:...
j:BBS regisztráció ... Ft/év
+:

Küldő rendszer feladatai

A küldő rendszernek biztosítani kell a teljes adatbázis naprahozóállományba történő konvertálását. Ugyancsak biztosítani kell egy, operátor által megadott dátum utáni vagy az előző naprahozóállomány generálása utáni módosulások naprahozóállományba való konvertását.

Dátumkezelés: ha a küldő rendszer nem kezel dátumot, akkor javasolt közvetlenül az előző naprahozóállomány generálása után a teljes adatbázisról másolatot készíteni ( pl. regi alkönyvtárba ) és a naprahozóállományba a két adatbázis különbsége kerül, a generálás dátumával.

A küldő rendszernek automatikusan generálnia kell a naprahozóállomány elejére a küldő rendszer és operátor azonosítóját, a legrégebbi adat, valamint a generálás dátumát. Javasolt a környezeti változók használata, úgymint call, op, prbbs. Kevésbé javasolt alternatív megoldásként paraméterállomány használata. Nem javasolt a generálásonkénti adatbekérés. Indoklás: egy működő rendszerről készült másolatnál a paraméterállomány aktualizálása könnyen elmaradhat. Az adatbevitel az alapértelmezésekkel átlépésre csábít.

Ha a küldő rendszer több haha-mezőt egy adatbázismezőben kezel, ( például a másodlagos állomásazonosító a hívójellel egy mezőben szerepel, vagy a címben a város és az utca egy mezőben szerepel, ) akkor a küldő rendszernek kell a mezők adatait szétbontani.

Fogadó rendszer feladatai

A fogadórendszer a naprahozóállomány feldolgozása előtt köteles az eredeti adatbázisairól mentést készíteni ( pl. mentes alkönyvtárba ). Indoklás: véletlen vagy szándékosan hibás adatok, áramszünet kivédése.

A kis- és nagybetűk közötti konvertálást a fogadórendszernek kell végeznie. Ugyancsak a fogadórendszer végzi a kódlapok közötti konvertálást.

Dátumkezelés: ha a naprahozóállományban nincs dátum, akkor az operátor dönt az eredeti és a naprahozó rekord képernyőre kiírása alapján. Indoklás: nem ajánlott a dátum elhagyása, de fel kell készülni rá.

Dátumkezelés: ha a fogadórendszer nem kezel dátumot, akkor az operátor dönt az eredeti és a naprahozó rekord képernyőre kiírása alapján.

Ha egy haha-rekord nem tartalmaz "h:" hívójelet, akkor hibalistára kell írni a rekord vége sor sorszámát. Indoklás: hibás adatok felderítése.

A többszörösen megadott mezőkről a fogadó rendszer hibalistát készít. Indoklás: hibás adatok felderítése.

Ha csak a c: csomagrádiós postaláda, módosul, akkor a dátummezőt nem kell módosítani.

Olyan mezőt, amiben "%"-jel szerepel és [ a rekord nem nem-lis vagy nem törölt ] nem szabad módosítani.

A hibalista-állomány azonosítójára javaslat: hiba????.txt.

Megjegyzés dátummező-hiányos adatbázisokkal kapcsolatban

A módosult rekordok kigyűjtésére két lehetőséget írok le:

Egyik, hogy a módosító rekordokat eleve külön állományokba kell gyűjteni, majd a saját adatbázist ugyanúgy karbantartani, mint más adatbázisokat. A karbantartó állományok lehetnek külőn azonosítójúak, és/vagy külön jegyzékben. Dátumot lehet jelezni az azonosítóban, illetve az operációs rendszer adatát is lehet használni.

Másik lehetőség a teljes adatbázis ( rekordonkénti ) módosítása, időnkénti lementése ( dátumot tartalmazó azonosítójú tömörítvénybe ). A módosult rekordok megfelelő programmal kigyűjthetők.

Mindkét módszernél ajánlott a hetenkénti, maximum havonkénti gyűjtés illetve mentés. Mivel a teljes magyar hívójelkönyv mérete tömörítve kisebb mint 300 kibibyte, így a manapság használt háttértár-kapacitásoknál nem indokolható a mentések elmulasztása.

Megjegyzés forrásmező-hiányos adatbázisokkal kapcsolatban

Ha egyéb lehetőség nincs, akkor úgy kell tekinteni, hogy minden rekordnak az adatbázis karbantartója a forrása. Ezt külön állományban ( "file_id.diz" ) le kell írni.

Melléklet

Nevek angolul

Junior, Jnr., Jr. ifjabb
Miss kisasszony, ifjú hölgy, yl
Mister, Mr. úr, om
Mistress, Mrs. asszony, -né, yl
Ms. családi állapotot fel nem tűntető női cím | megszólítás, yl
Senior, Snr., Sr. idősebb
Kovács Gusztáv Gusztáv Kovács
ifj. Kovács Gusztáv Gusztáv Kovács Junior | Jnr. | Jr.
id. Kovács Gusztáv Gusztáv Kovács Senior | Snr. | Sr.
Kovács Gusztávné Mrs. Gusztáv Kovács

file_id.diz

Hívójelkönyvnél célszerűen szerepeljen benne:

6ieg hahatype.cfg

A rekord típusának azonosítását vezérlő állomány bizonyos programoknak. Az adatbázissal egy mappában kell lennie a legfrissebb verziónak.

; 11 csomagrádió BBS
 11 "Csomagrádió BBS"
; 10 csomagrádió csomópont
 10 "Csomagrádió csomópont"
; 9 csomagrádió port
  9 "Csomagrádió port"
; 8 átjátszó
  8 "Átjátszó"
; 7 jeladó
  7 "Jeladó"
; 6 qtc
  6 "Hírmondó"
; 5 találkozó
  5 "Találkozó"
; 4 alkalmi
  4 "Alapítvány"
  4 "Alkalmi hívójel"
  4 "Buék"
  4 "Emlékállomás"
  4 "Honvéd Folyami Flottila"
  4 "Napfogyatkozás"
; 3 verseny
  3 "Contest"
  3 "Versenyhívójel"
  3 "Versenyállomás"
; 2 klub
  2 "Cserkész"
  2 "Rádióklub"
  2 "Sportklub"
; 1 egyéb  haa .. haz
; 0 egyéni  ha0 .. ha9 

1dan-féle hívójelkönyv adatbázis

Egy dBase III Plus ( ms-dos ) adatbázis memo állománnyal, azonosítója "cbook.dbf" és "cbook.dbt". Kezeléséhez külön program ( cbook.exe ) íródott.

Kellő körültekintéssel forrásként használható.

Az adatbázis nem tartalmaz dátum, forrás és kódlap mezőt!

   "CBOOK.DBF"  0x83
  0 "HIVOJ_" 'C' 6 0   h
  1 "NEV"   'C' 35 0   e n o
  2 "IR_SZ"  'C' 5 0   i   s
  3 "VAROS"  'C' 30 0   v
  4 "UTCA"  'C' 30 0   u
  5 "TELEFON" 'C' 13 0   t
  6 "MEGJ"  'M' 10 0   j

Cbook.exe indexállományai:

Laci HG5CRO 1998.09.05.: Azon amatőrök hívójelei mellett, akik nem akarnak e bázisban szerepelni, és ez valamilyen formában tudomásomra jutott, minden adat helyén százalék jel (%) látható! Ha az irányitószám helyén csillag szerepel (*), akkor az azt jelenti, hogy az az amatőr már nincs köztünk...

5di-féle hívójelkönyv adatbázis

Egy szöveges állomány, azonosítója "cbook.dat". Minden rekord egy sor. Sor elején hívójel nagybetűkkel, 8 karakter hosszon. Utána név, város, utca, irányítószám. Kódlap általában "7bit". Indexelő és keresőprogrammal elsősorban BBS-ekben használják.

Forrásként nehezen használható, karbantartása körülményes, ma már csak visszakereséshez használatos.

Az adatbázis nem tartalmaz dátum, forrás és kódlap mezőt!

6ieg-féle hívójelkönyv adatbázis

Egy dBase III Plus ( ms-dos ) adatbázis, azonosítója: "cb.dbf". Kódlap "852".

   "CB.DBF"    0x03
  0 "DD"   'D' 8 0   d
  1 "SHP"   'C' 2 0   h P
  2 "SHS"   'C' 6 0   h S
  3 "SH1"   'C' 10 0   h 1
  4 "SH2"   'C' 10 0   h 2
  5 "SH3"   'C' 10 0   h 3
  6 "SX"   'C' 2 0   x
  7 "SS"   'C' 29 0   s
  8 "SE"   'C' 6 0   e
  9 "SN"   'C' 39 0   n
 10 "SO"   'C' 19 0   o
 11 "SA"   'C' 39 0   a
 12 "SV"   'C' 39 0   v
 13 "SU"   'C' 39 0   u
 14 "SI"   'C' 4 0   i
 15 "SM"   'C' 2 0   m
 16 "SL"   'C' 18 0   l
 17 "SC"   'C' 39 0   c
 18 "SG"   'C' 39 0   g
 19 "SR"   'C' 39 0   r
 20 "SP"   'C' 39 0   p
 21 "SW"   'C' 79 0   w
 22 "ST"   'C' 39 0   t
 23 "SQ"   'C' 19 0   q
 24 "SY"   'C' 10 0   y
 25 "SJ"   'C' 39 0   j
 26 "SF"   'C' 19 0   f

7mw-féle hívójelkönyv adatbázis

Több "register" ( ms-dos ) típusú adatbázisok, azonosítói:

és a megfelelő "*.rfo". Kódlap "437". A "register" egy igen kisméretű ( < 40 kibibyte ), magyar nyelvű, szabadon használható adatbáziskezelő program. Adatformátuma sajnos csak önmagával kompatibilis, rekordmérete legfeljebb 80 karakter.

Kellő körültekintéssel forrásként használható.

Az adatbázis nem tartalmaz dátum, forrás és kódlap mezőt!

   "ha0"    "Hajdú-Szabolcs"
  0 5 "CALL "                 p
  1 2 "PX"                  s
  2 29 "név             "     e n o
  3 36 "llevélcím              " v u
  4 4 "irsz"                 i
   "HA1"    "Győr-Vas-Zala"
  0 5 "CALL "
  1 2 "PX"
  2 29 "név             "
  3 36 "levélcím              "
  4 4 "irsz"
   "HA2"    "Komárom-Veszprém"
  0 5 "CALL "
  1 2 "PX"
  2 29 "név             "
  3 36 "levélcím              "
  4 4 "irsz"
   "HA3"    "Baranya-Somogy-Tolna"
  0 5 "CALL "
  1 2 "PX"
  2 29 "név             "
  3 36 "levélcím              "
  4 4 "irsz"
   "HA4"    "Fejér"
  0 5 "CALL "
  1 2 "PX"
  2 29 "név             "
  3 36 "levélcím              "
  4 4 "irsz"
   "HA5"    "Budapest"
  0 5 "CALL "
  1 2 "PX"
  2 29 "név             "
  3 36 "levélcím              "
  4 4 "irsz"
   "HA6"    "Heves-Nógrád"
  0 5 "CALL "
  1 2 "PX"
  2 29 "név             "
  3 36 "levélcím              "
  4 4 "irsz"
   "HA7"    "Pest-Szolnok"
  0 5 "CALL "
  1 2 "PX"
  2 29 "név             "
  3 36 "levélcím              "
  4 4 "irsz"
   "HA8"    "Bács-Békés-Csongrád"
  0 5 "CALL "
  1 2 "PX"
  2 29 "név             "
  3 36 "levélcím              "
  4 4 "irsz"
   "HA9"    "Borsod-Abaúj"
  0 5 "CALL "
  1 2 "PX"
  2 29 "név             "
  3 36 "levélcím              "
  4 4 "irsz"
  Nem része a hívójelkönyvnek:
   "TEL"    "HA7MW Rádióamatőr Hívójelkönyv Telefonszámok"
  0 5 "suff "                  s
  1 2 "p "                   p
  2 2 "x "                   x
  3 39 "telefonszám              " t
  4 28 "Megjegyzés         "      j

9tn-féle hívójelkönyv adatbázis

Több dBase III Plus ( ms-dos ) típusú adatbázisok, azonosítói

Kellő körültekintéssel forrásként használható.

Az adatbázis nem tartalmaz dátum, forrás és kódlap mezőt!

   "HACB?.DBF"  0x03     ?=0..9  !s
   "ELHUNYT.DBF" 0x03          s
  0 "HIVOJEL" 'C' 8 0   h/x
  1 "NEV"   'C' 30 0   e n (o)
  2 "HELYSEG" 'C' 25 0   v
  3 "CIM"   'C' 40 0   u
  4 "IRSZAM" 'C' 4 0   i
   "LOKATOR.DBF" 0x03
  0 "HIVOJEL" 'C' 8 0   h/x
  1 "LOKATOR" 'C' 6 0   l
   "TEL.DBF"   0x03
  0 "HIVOJEL" 'C' 8 0   h/x
  1 "TELSZAM" 'C' 18 0   t
   "BBS.DBF"   0x03
  0 "HIVOJEL" 'C' 8 0   h/x
  1 "BBS"   'C' 39 0   c
   "INTERNET.DBF" 0x03
  0 "HIVOJEL" 'C' 8 0   h/x
  1 "INTERNET"'C' 39 0   r

Tnx: Árpád HA3IU.


A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 7/2000. (III. 17.) KHVM rendelete a rádióamatőr szolgálatról ( Hatályos 2000. május 16-tól 2002. december 31-ig. )

14.§ (3) A hatóság a rádióamatőr engedéllyel rendelkezők hívójelét, nevét és címét legalább 3 évente kiadja (hívójelkönyv), évenként kiegészíti és lehetővé teszi annak megvásárlását. Ha a rádióamatőr címének megjelenéséhez nem járul hozzá, a címe helyére csak a település neve vagy, ha van, az engedéllyel rendelkező postafiók és irányítószáma és a település neve kerül.

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index
Verzió: 2024-05-24 ( 2002 .. 2024-04-19 13:34:39 UTC )
gg630504 Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! external HG9IEG Visszajelzés: