Megfigyelő rádiózás

! Nem teljes, nem rendezett. Részben ellenőrzött leírás. Ha ténybeli hibát találsz, kérlek írd meg az oldal alján olvasható e-mail címre.

A megfigyelő rádiózás egy hobbi. Rádióadás vétele vevővel, a vett adás jellemzőinek, esetleg tartalmának rögzítése. Vételjellemzés visszaküldése az adóállomásnak.

A hobbi szabályozása időnként és államonként változó. A következőkben a 2021-ben Magyarországon érvényes állapotot veszem alapul.

Hírközlési titok megsértése nélkül a megfigyelő csak mindenkinek szóló ( műsorszóró ) adást vehet. Vevőként átalakítás nélküli, forgalomba hozott ( műsorszóró vevő ) készüléket használhat, mert az mentes az egyedi engedélyezés alól. Antenna telepítését helyi építési szabályozás rendezi. Így vevője a műsorszóró szolgálat állomása.

Diktatúrákban előfordul, hogy engedélyhez kötik műsorszóró vevő üzemben tartását, vagy akár birtoklását. Előfordul, hogy csak az állami adások vétele engedélyezett. Megesik idegen adások elektronikus zavarása ( QRM ). Újabban mindezt jórészt felváltotta a dezinformációs elárasztás.

A rádióállomásokat hívójelükkel azonosítják. Amelyik állomásnak van rádióengedélye, az abban szereplő hívójelet az állami hatóság állapítja meg. Műsorszóró vevőállomásnak nem kell egyedi rádióengedéllyel rendelkeznie, ezért hatóság által adott hívójele sincs.

Ha a megfigyelő hívójelet akar használni állomásához, akkor választ magának olyat, amit más állomás nem használ, vagy várhatóan nem fog használni. Bár ez praktikus, jogszerűségéről nem vagyok meggyőződve.

Megjegyzem, amatőrállomás hívójele csak amatőrszolgálatban használható, műsorszóró szolgálat megfigyelő állomásának, PR27, PMR446 állomásnak nem.

A Short Wave Amateur Radio Listening  [ html: Short Wave Amateur Radio Listening http://swarl.org/ ] oldal felhatalmazva érzi magát megfigyelő hívójelek kiadására és koordinálására. Hívójelének felépítése: állomáshely szerinti rádióamatőr hívójel első 3 karaktere ( például "HA9" ) + 3 karakter sorszám ( például "001" ) + "SWL".

Vevőre vagy adó-vevő vevő részére van szükség. És persze antennára.

A megfigyelt és a megfigyelő állomás közötti rádiókapcsolat egyirányú, szimplex.

Műsorszóró szolgálatok:


Rádiókészülék előállításához engedély szükséges. Ez igaz a legegyszerűbb, detektoros vevőre is. A rádióamatőr engedély lehetőséget ad készülék építésére, kipróbálására és üzemben tartására. Az ilyen készülék csak az amatőrszolgálatban vehet részt, műsorszóró szolgálatban nem.


Műsorszóró szolgálat

Az SWL jellemzően többször megfigyel egy-egy műsorszóró állomást, a megfigyeléseit naplózza. A naplóban az időpontot UTC szerint rögzíti. Szerepel még a vett frekvencia kHz-ben és az állomás neve, esetleg a modulációs mód és a műsorszám címe.

Megfigyeléseiről vételnyugtázó lapot, SWL lapot küld a műsorszóró állomásnak, amelyen szerepel a vevőállomás helye, a készülék és antenna típusa is. A műsorszóró állomás válaszként saját QSL lapját küldi.

Vételjellemzésre SINPO kódot használnak.

Minden jellemzőnél az 1-es érték a legrosszabb, az 5-ös a legjobb. A legjobb SINPO 55555.

A műsorszóró szolgálat adásának hallgatása, a vett információ rögzítése Magyarországon jelenleg ( 2020. ) nem kötött engedélyhez és semmilyen díj fizetése sem kirótt.

Az SWL kizárólag gyári, módosítatlan készüléket tarthat üzemben. A készüléket veheti, örökölheti, zálogba kaphatja, eladhatja, örökül hagyhatja, zálogba adhatja, a hulladékkezelés szabálya szerint hulladékkezelőnek átadhatja, stb. . Az SWL nem jogosult készüléket előállítani, gyári készüléket módosítani. Antennát az építési szabályozás szerint telepíthet.

Diktatúrákban tiltják ellenséges külföldi adások hallhatását. Gyakran zavaróadókat üzemeltetnek, amelyek fizikailag megnehezítik a műsorhallgatást. Körülbelül 2010-től az internet elterjedése és a rövidhullám használatának csökkenése miatt a diktatúrák hamis hírek elárasztásos technikájára tértek át.

Irodalom:


Amatőrszolgálat

2020-ban Magyarországon az amatőrszolgálat munkájában kizárólag rádióamatőrök vehetnek részt, rádióamatőr pedig az, aki szabályszerűen feljogosított személy, például rendelkezik érvényes amatőrengedéllyel.

Az amatőrszolgálat nem műsorszóró szolgálat. A forgalmazás nem a nagyközönségnek szól. Kívülálló személy, unlis nem vehet részt az amatőrszolgálat munkájában.

Magyarországon régi hagyománya van az amatőrengedélyt adóengedélynek nevezni. Ez az elnevezés azt a tévképzetet sugallja, hogy csak a rádióadáshoz, rádióadó üzemben tartásához szükséges amatőrengedély, vevő vagy adóvevő adást mellőző üzemben tartása engedélymentes.

Zavaró, hogy kisebb-nagyobb szervezet nyilvántartást vezet unlis állomások megfigyelőszámáról. Ez azt a tévképzetet sugallja, mintha nem kellene amatőrengedély az amatőrszolgálat munkájában való részvételre.

Olaszország...


7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól [ 2020-05-30-i állapot]

rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból történő továbbítását, adását vagy vételét;
a fogalom magában foglalja a következő szolgálatokat: állandóhelyű szolgálat, amatőrszolgálat, belvízi mozgószolgálat, biztonsági szolgálat, földi mozgószolgálat, hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat, hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, kikötői műveletek szolgálata, különleges szolgálat, légi mozgószolgálat, légi rádiónavigáció szolgálat, meteorológiát segítő szolgálat, mozgószolgálat, műholdas szolgálatok (beleértve: műholdak közötti szolgálat, műholdas állandóhelyű szolgálat, műholdas amatőrszolgálat, műholdas földi mozgószolgálat, műholdas Föld-kutató szolgálat, műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, műholdas légi mozgószolgálat, műholdas légi rádiónavigáció szolgálat, műholdas meteorológiai szolgálat, műholdas mozgószolgálat, műholdas műsorszóró szolgálat, műholdas (OR) légi mozgószolgálat, műholdas rádiólokáció szolgálat, műholdas rádiómeghatározó szolgálat, műholdas rádiónavigáció szolgálat, műholdas (R) légi mozgószolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat), műsorszóró szolgálat, (OR) légi mozgószolgálat, rádiólokáció szolgálat, rádiómeghatározó szolgálat, rádiónavigáció szolgálat, (R) légi mozgószolgálat, tengeri mozgószolgálat, tengeri rádiónavigáció szolgálat, űrbeli üzemeltetési szolgálat, űrkutatási szolgálat;

állomás: egy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából;
a fogalom magában foglalja a következő állomásokat: állandóhelyű állomás, állandó telephelyű állomás, amatőrállomás, átjátszóállomás, bázisállomás, bázis földi állomás, fedélzeti BTS, fedélzeti távközlő állomás, felhasználói állomás, fix állomás, földfelszíni állomás, földi állomás, földi mozgóállomás, földi mozgó földi állomás, gyűjtőállomás, hajóállomás, hajó-bázisállomás, hajó földi állomás, hajóvészadó, HAPS, helyhez kötött állomás, helyhez kötött földi állomás, HEST, hiteles frekvenciák és órajelek állomása, kikötői állomás, kísérleti állomás, koordinált földi állomás, központi állomás, központi földi állomás, légiforgalmi állomás, légiforgalmi földi állomás, légijármű állomás, légijármű földi állomás, LEST, markeradó, mentőjármű állomás, meteorológiai helyhez kötött állomás, meteorológiai mozgóállomás, mozgóállomás, mozgó földi állomás, műsorszóró állomás, parti állomás, parti földi állomás, rádiócsillagászati állomás, rádió-irányadó állomás, rádió-iránymérő állomás, rádiólokációs helyhez kötött állomás, rádiólokációs mozgóállomás, rádiómeghatározó állomás, rádiónavigációs helyhez kötött állomás, rádiónavigációs mozgóállomás, SNG, szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója, szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás, űrállomás, változó telephelyű állomás, végfelhasználói állomás, VSAT;

műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat;

műsorszóró állomás: a műsorszóró szolgálat állomása;

amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki kutatás, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak;

amatőrállomás: az amatőrszolgálat állomása;

üzemben tartás: a telepítéstől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve a fenntartási - karbantartási, javítási - tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is;

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard  [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index
Verzió: 2024-05-09 ( 2020-05-11 .. 2024-04-20 21:00:44 UTC )
gg630504  Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!  external HG9IEG Visszajelzés: