Mértékegységek helyesírásáról

A mértékegységnek van neve ( például coulomb ) és jele ( például C ), ugyanazon jelentéssel.


Bevezetésképp a fizikai mennyiségről - jobb híján - a [ html: fizikai mennyiség https://hu.wikipedia.org/wiki/Fizikai_mennyis%C3%A9g ] szócikkre tudok hivatkozni.

fizikai mennyiség = mérőszám · mértékegység

fizikai mennyiség = {fizikai mennyiség} · [fizikai mennyiség]

Például

Láttam olyan jelölést, ahol a nem a fizikai mennyiséget, hanem a mértékegységet tette írója szögletes zárójelbe. Például [C]. Mivel C = [Q] ezért [C] = [[Q]], azaz a töltés mértékegységének mértékegysége, ami nem tudom, mi. Ha valaki tudja, kérem, ne titkolja előlem.


Írásmód tekintetében magyar nyelven nálam a Magyar Tudományos Akadémia mérvadó.

A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás [ html: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12 ]

201. Tulajdonnevek gyakran válnak köznévvé. Ilyenkor már természetesen kis kezdőbetűvel írjuk őket, s az egykori tulajdonnév írásmódjától esetleg más tekintetben is eltérünk,...

214. A tulajdonnévből keletkezett mértékegységek nevében a tulajdonnév írásmódjától eltérve csak az úgynevezett latin betűs ábécét [vö. 16.] használjuk, tehát ékezetes vagy mellékjeles betűt nem. A mértékegység nevének írásmódja egyes betűk elhagyásában és kisbetűs írásában is különbözhet az eredeti tulajdonnév írásmódjától, például: Ampère – amper, Joule – joule, Henry – henry, Newton – newton, Pascal – pascal, Volta – volt. [Vö. 201.]

279. A mértékegységek nevének, illetve jelének egy részét a nemzetközi SI (Système International d’Unités) mértékrendszer határozza meg. A mértékegységek neve az alapegység nevéből, valamint az alapegység többszörösét vagy törtrészét kifejező előtagból áll.

a) Mind az alapegységeknek, mind az előtagoknak van egy vagy több betűből álló jelük. Ez lehet kis- és nagybetű, illetve néhány esetben görög vagy egyéb különleges betű, illetve jel. A mértékegységek jele után nem teszünk pontot, az előtag és az alapegység jele közé pedig sem szóköz, sem írásjel nem kerülhet. Latin betűvel jelölt mértékegységek, például: cm (= centiméter v. centi), m (= méter), km (= kilométer); dl (= deciliter v. deci), l v. L (= liter); dkg v. dag (= dekagramm v. deka), kg (= kilogramm v. kiló); min (= perc); GHz (= gigahertz); kB (= kilobyte), MB (= megabyte). Részben görög betűvel jelölt mértékegység például: μm (= mikrométer), kΩ (= kiloohm).

b) Egyes mértékegységeknek különleges jelük van, például: ºC (= Celsius-fok), 47º 13′ 5″ (47 fok 13 perc 5 másodperc). Egyes terület- és térfogatmértékek jelében kitevő van, például: m² (= négyzetméter), km² (= négyzetkilométer), m³ (= köbméter), cm³ (= köbcentiméter).

c) A mértékegységnek a jelét szóköz választja el az előtte levő számtól, például: 100 km, 1 kg, 10 kWh, 120 km/h, 220 W. Kivétel a fok jele a geometriában, például: 45º, 90º.

Megjegyzésem: a hőmérséklet nevénél a mértékegység a fok, és a Celsius nem köznevesült, ezért Celsius-fok.

mértékegység névadó
amper Ampère
baud Baudot
bel Bell
farad Faraday
neper Napier
poiset Poiseuille
tesla Тесла
volt Volta

Egyesek szerint a névadóval szembeni tiszteletlenség kisbetűvel kezdeni a névadóról elnevezett mértékegységet. Érdekes módon nem zavarja őket Ampère helyett "Amper", Faraday helyett "Farad", Volta helyett "Volt" használata.

Más nyelveken más szabályok lehetnek érvényben. Aki sok angol nyelvű szakirodalmat olvas, könnyen használhat egy angol nyelven helyes formát ( ampere ) magyar nyelvi közegben.

"A magyar helyesírás nem törvény, hiszen nem az országgyűlés fogadja el. Betartása tehát nem kötelező. Lévén azonban, hogy magas presztízsértékkel bíró ajánlás, be nem tartása negatív következménnyel járhat: a helyesírási hibáktól hemzsegő írás óhatatlanul is a műveletlenség bélyegét nyomja a szerzőre az olvasók szemében." [ html: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/blog/show/szabalyalkotas-magyar-kulfoldi ]


Bár a helyesírás teljességéről nincs még rendelet sem, a mértékegységek és prefixumok nevéről, jeléről törvény és rendelet is van. Kötelező ezeket, ebben a formában használnod Magyarországon.

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről [ html: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100045.tv ]

II. fejezet Mértékegységek

5. § (1) Minden olyan mennyiség értékének kifejezésére, melyre jogszabály törvényes mértékegységet állapít meg, ezt a mértékegységet kell használni.

(2) Törvényes mértékegységek:

a) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) mértékegységei,

b) az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott, az SI-n kívüli mértékegységek,

c) az SI mértékegységeiből és az SI-n kívüli törvényes mértékegységekből képzett mértékegységek,

d) az a), b), c) pont alatti mértékegységeknek az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott módon képzett többszörösei és törtrészei.

 

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról [ html: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100127.kor ]

I. Fejezet A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (A TOVÁBBIAKBAN: SI) ALAPEGYSÉGEI

 • 1. Az idő mértékegysége a másodperc; jele: s.
 • 2. A hosszúság mértékegysége a méter; jele: m.
 • 3. A tömeg mértékegysége a kilogramm; jele: kg.
 • 4. Az áramerősség mértékegysége az amper; jele: A.
 • 5. A termodinamikai hőmérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K.
 • 6. Az anyagmennyiség mértékegysége a mól; jele: mol.
 • 7. A fényerősség mértékegysége a kandela; jele: cd.

II. Fejezet Az SI rendszer származtatott egységei

(1) ... A külön nevű és jelű származtatott egységek a következők:

 • 1. A frekvencia mértékegysége a hertz; jele: Hz. 1 Hz = 1 s⁻¹
 • 3. Az erő mértékegysége a newton; jele: N. 1 N = 1 m x kg x s⁻²
 • 4. A nyomás és felületi feszültség mértékegysége a pascal; jele: Pa. 1 Pa = 1 N x m⁻²
 • 5. Az energia, munka, hőmennyiség mértékegysége a joule; jele: J. 1 J = 1 N x m
 • 6. A teljesítmény mértékegysége a watt; jele: W. 1 W = 1 J x s⁻¹
 • 9. A villamos (elektromos) töltés mértékegysége a coulomb; jele: C. 1 C = 1 A x s
 • 10. A villamos (elektromos) feszültség, feszültségkülönbség, elektromotoros erő mértékegysége a volt; jele: V. 1 V = 1 W x A⁻¹
 • 11. A villamos (elektromos) kapacitás mértékegysége a farad; jele: F. 1 F = 1 C x V⁻¹
 • 12. A villamos (elektromos) ellenállás mértékegysége az ohm; jele: Ω. 1 Ω = 1 V x A⁻¹
 • 13. A villamos (elektromos) vezetőképesség mértékegysége a siemens; jele: S. 1 S = 1 Ω⁻¹
 • 14. A mágneses fluxus mértékegysége a weber; jele: Wb. 1 Wb = 1 V x s
 • 15. A mágneses indukció mértékegysége a tesla; jele: T. 1 T = 1 Wb x m⁻²
 • 16. Az induktivitás mértékegysége a henry; jele: H. 1 H = 1 Wb x A⁻¹
 • 17. A fényáram mértékegysége a lumen; jele: lm. 1 lm = 1 cd x sr
 • 18. A megvilágítás mértékegysége a lux; jele: lx. 1 lx = 1 lm x m⁻²
 • 20. A síkszög mértékegysége a radián; jele: rad. 1 rad = 1 m x m⁻¹ = 1
 • 21. A térszög mértékegysége a szteradián; jele: sr. 1 sr = 1 m² x m⁻² = 1

(2) Az alap- és származtatott mértékegység többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy szorzót jelentő, alább felsorolt prefixumok (SI-prefixumok) segítségével lehet képezni:

Prefixum nevePrefixum jeleA prefixummal jelképezett szorzó
yottaY10²⁴
zettaZ10²¹
exaE10¹⁸
petaP10¹⁵
teraT10¹²
gigaG10⁹
megaM10⁶
kilok10³
hektoh10²
dekada10¹
decid10⁻¹
centic10⁻²
millim10⁻³
mikroµ10⁻⁶
nanon10⁻⁹
pikop10⁻¹²
femtof10⁻¹⁵
attoa10⁻¹⁸
zeptoz10⁻²¹
yoctoy10⁻²⁴

IV. Fejezet A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható törvényes mértékegységek

TELJESÍTMÉNY

(1) Csak villamos látszólagos teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a voltamper; jele: VA. 1 VA = 1 W

(2) Csak elektromos meddő teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a var; jele: var. 1 var = 1 W.

Prefixum táblázat bővült.

Prefixum nevePrefixum jeleA prefixummal jelképezett szorzó
quettaQ10³⁰
ronnaR10²⁷
rontor10⁻²⁷
quectoq10⁻³⁰

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index
Verzió: 2024-05-24 ( 2014-04-03 .. 2024-04-12 18:55:55 UTC )
gg630504 Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! external HG9IEG Visszajelzés: