Segélyhívás, vészhívás

Vészhelyzet azonnali segélyhívást, vészhívást jelent. A mozgó rádióállomások jogosultak a figyelem felhívás érdekében a szabályokat is megszegni. Ez csak vészhelyzetbe került állomásra vonatkozik, másoknak igényelt segítséghívásra nem.

A segélyhívást lassan kell leadni ( 13,33 baud ), telefóniában olyan lassan kell beszélni, hogy a szöveg írható legyen.

Vannak kifejezett segélyhívó frekvenciák. A nemzetközi rádióforgalomban ezek 500 kHz és 2,182 MHz. Ezeket szabadon kell hagyni és folyamatosan kell ellenőrizni.

A katasztrófa szolgálat irányítása a segélyhívó joga, de átadhatja más állomásnak.

A vezető állomás joga a zavaró állomások leállítása QRT rövidítéssel, ezt követi az SOS jelzés. Beszédben a SILENCE MAYDAY szavakat kell bemondani.

A vészhelyzetbe került közlekedési eszköz közelében tartózkodó más állomás is kiadhatja a leállítási utasítást, ha feltétlenül szükségesnek tartja. Távíróban ekkor a QRT DÉTRESSE szavakat adja le, beszédben SILENCE DÉTRESSE a szöveg.

Ha bármely mozgó vagy fix állomás vészjelzést vesz, vészjelzést köteles leadni, ha a veszélyben levő állomás nem tudja a vészjelzést leadni, vagy ha a vezető állomás további segítséget lát szükségesnek, vagy ha nem tud segíteni, de hallotta a vészjelzést. Ilyenkor a következő szöveget adja

távíróban: DDD SOS SOS SOS DDD DE ( hívójel háromszor ),

Beszédben: MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY DE ( DELTA ECHO ) ( hívójel háromszor ), a hívójelet nemzetközi betűzéssel.

A segélyhívásnak minden más forgalommal szemben elsőbbsége van. Minden állomás, amely zavarhat, köteles forgalmazását azonnal beszüntetni, figyelésre állni, naplózni a segélyhívás szövegét.

A vészhelyzetben lévő állomás közelében lévő állomások kötelesek a segélyhívást azonnal visszaigazolni. Aki nem tud segíteni, addig köteles figyelésben maradni, amíg a segély elindulásáról meggyőződött. Földi állomások kötelesek a segélyhívásról az illetékes hatóságot azonnal értesíteni.

  1. A katasztrófa forgalmazás menete:
  2. Vészjelzés távíróban: Vészjelzés távbeszélő adásmódban:
  3. A vészjelentés távíróban: Távbeszélő üzemmódban a SOS helyett a MAYDAY szót kell használni.
  4. Ha a vészhelyzetben lévő állomás nem kap választ, más frekvencián is megismételheti a vészjelzéseket.
  5. Vészjelzés visszaigazolása:
  6. Amikor a segélyhívás-forgalom befejeződött, a vezetőállomás közli a többi állomással ezt távíróban: Távbeszélő üzemmódban:


Részlet az amatőrszolgálat vizsgakérdéseiből.

Nemzetközi vészjelek, vészhelyzeti forgalom


Rádióamatőr állomás csak másik rádióamatőr állomással vagy segélyhívásban részt vevő nem rádióamatőr állomással forgalmazhat. Minden más állomással való forgalmazás tilos. Tilos a forgalmazás olyan nem rádióamatőr állomással, amely nem szabályos segélyhívást kezdeményez, amely hívásának formája nem felel meg az amatőrszolgálatra vonatkozó jogszabályoknak, vizsgakövetelménynek. A nem rádióamatőr állomás hívójelére sajátos szabály vonatkozik - lehet például "extrem" is. Tűzoltók, katasztrófa- és tűzvédelmi szervezők és technikusok szakképesítéséről és vizsgakövetelményéről a 16/2003. (IV.18.) BM rendelet intézkedik.

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard  [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index
Verzió: 2024-06-19 ( 2002 .. 2024-04-20 20:14:42 UTC )
gg630504  Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!  external HG9IEG Visszajelzés: