Távíró üzemmód

A ( vezetékes ) távírót Morse Samuel Finley Breese [1791..1872=80] 1838-ban mutatta be - festőállványára szerelve telepet, kapcsolót, elektromágnest, íróeszközt, papírt, óraművet és vezetéket.

Morse

Őt megelőzően a "civilizált világ" évezredeken át kétdimenziósan ábrázolta ( véste, írta, festette, nyomtatta, zászlókkal mutogatta ) a karaktereket.

A távíró berendezés egyszerű, olcsó ( mint a papír, toll ).

A lehető legegyszerűbb egydimenziós ( soros ) átvitellel működik ( hasonlóan a mellőzött csomó- és rovásíráshoz ). Morse olyan egyszerű kódrendszert talált fel, amely megtanulható, emberi aggyal ( megfelelő sebességhatárok között ) kódolható, dekódolható ( a kézíráshoz hasonlóan ).

Adáshoz elegendő egy nyomógomb, kapcsoló. Eredetileg a vevőoldalon óraművel húzott papírszalagra elektromágneshez kapcsolt íróeszköz rajzolja a vett kódokat; elegánsan megoldva a vett üzenet dokumentálását.

A Morse, Morze, CW ( Code Work ) és a rézdöngölés a távíró üzemmód szinonimái.

A telegraph, telegráf, landline telegraph alapértelmezés szerint a régebbi, földi, vezetékes távírót jelöli.

Vezeték nélküli, rádiós távírót WT, W/T ( Wireless Telegraph ), és a modulációra jellemző CW ( Continuous Wave ) rövidítésekkel jelölik.

A rádiótávíró modulációs mód jelölése:

Például 300H A1A AN.


Távíró üzemmódú adatátvitelhez két állapotot megkülönböztetni tudó csatorna szükséges. Ez az OOK ( On-Off Key, Make-Break ), azaz ki-be-kapcsolós ( egybites digitális ) működés. A két állapotra ( előállítására, továbbítására, tárolására, átalakítására [ moduláció, demoduláció ], megjelenítésére ) külön megkötés nincs, lehet

Az egyik, nyugalmi állapotot szünetnek ( space ), míg a másik állapotot jelnek ( mark ) is nevezik.

"Távírójel" alatt a távíró üzemmódban használt egyik állapotot ( be, on, make ) értem, ellentétben a távíró kódrendszer egy elemével, szimbólumával.

"Távírószünet" alatt másik állapotot ( ki, off, break ) értem, ellentétben a távíró üzemmódú adás szünetével.

A két állapot egymást váltja ( nincs olyan, hogy két például szünet következik egymás után, mert az egy szünetnek számít ).

Jel-áramú üzemben ( és ez az elterjedt ) a jel ideje alatt folyik áram, míg a szünet alatt nem. Szünet-áramú üzemben fordítva.


Éppen az egymást váltó jelek és szünetek hosszának aránya a távírás lényege.

Az egyes távíró-karakterek átvitelének ( az első karakter adásának kezdő ) időpontja tetszőleges, nincs egy óragenerátor üteméhez időzítve. A távíró átvitel tehát anizokron ( aszinkron ) csatornán történik.

A két állapot közötti váltások nem akármikor követezhetnek be, az egyes állapotok fennmaradási ideje ( hossza ) csak egy elemi idő ( T; [T] = s ) adott egész számú többszöröse lehet. Pontosabban ( ICC szerint: ) a

Alapállapot a szünet. Az akármekkora szünet alatt azt értem, hogy magában a szövegben, összeköttetésben van szünet.

( Tehát a rövid jel és a rövid szünet; a hosszú jel és a betű közötti szünet; valamint a szavak közötti szünet aránya 1:3:7. )

Ha nem jelzem, az 1:3:7 arányokra fogok gondolni.

Tanuláshoz a szabványostól eltérő időzítés is célszerű lehet. A Standard for Morse Timing Using the Farnsworth Technique.

Távírósebesség

Ismeretes, hogy az adatátvitelhez szükséges sávszélességet a moduláló adat legmagasabb frekvenciájú összetevője határozza meg. Ez a távírásban azt jelenti, hogy a legkisebb periódusidejű ( 1 elemi idejű ) szimmetrikus négyszöghullámot még elfogadható torzítással kell kezelni. Az ilyen négyszögrezgés periódusideje 2 elemi idő ( 1 elemi idejű jel + 1 elemi idejű szünet ).

\[f=\dfrac{1}{2\cdot T}=\dfrac{B}{2}\]

[T] = s; [f] = [B] = s⁻¹.


Az egyes távírókódok, szimbólumok, karakterek ( 1 vagy 3 elemi idejű ) véges számú jel(ek)ből áll(nak).

Szomszédos jelek közötti szünetek 1 elemi idejűek.

Legegyszerűbb távírókód az 1 rövid ( 1 elemi idejű ) jelből álló mp3 • E EEEEE • 5.84 kibibyte copy  =  E  =  E .

Nem sokkal bonyolultabb az 1 hosszú ( 3 elemi idejű ) jelből álló mp3 • T TTTTT • 8.16 kibibyte copy  =  T  =  T.

Az összes többi távírókód több jelből áll, például két jelből állnak a mp3 • I IIIII • 8.16 kibibyte copy  =  I  =  I, mp3 • A AAAAA • 10.5 kibibyte copy  =  A  =  A, mp3 • N NNNNN • 10.5 kibibyte copy  =  N  =  N, mp3 • M MMMMM • 12.9 kibibyte copy  =  M  =  M.

Egy cifra és hosszú távírókód a mp3 • / ///// • 19.9 kibibyte copy  =  /  =  /.

Az egyes karakterek ( távírókódok ) között 3 elemi idejű szünet van.

Például két, egy-egy rövid jelet tartalmazó távírókódból álló szó így fest:  =  .

Nem tévesztendő össze az egy, két rövid jelből álló  =  távírókarakterrel.

A szavak ( csoportok ) karakterekből ( távírókódokból ) és a köztük lévő 3 elemi idejű szünetekből állnak.

Az egyes szavak ( csoportok ) között 7 elemi idejű szünet van. Például két szó, amely egy-egy karakterből ( távírókódból ) áll, amelyek egy-egy rövid jelből állnak, így fest:  =  .

Nem tévesztendő össze a két, egy-egy rövid jelet tartalmazó karakterből álló  =  szóval. Megjegyzem, hogy a számítástechnikai szóköz karakterek nem üres sorozatának felel meg a 7 elemi jel idejű szünet.

Az előbbiek azt jelentik, hogy a szavakat, karaktereket ( távírókódokat ) és a távírókódon belüli jeleket a szünetek választják el egymástól és határozzák meg a szavak, karakterek és jelek határait.


Az idők során több kódrendszer terjedt el. Ezek közül kettő:

Megjegyzem, a távírókódokat ( távíró szimbólumokat, Morse-kódokat, CW-kódokat ) távírójeleknek, Morse-jeleknek, CW-jeleknek is nevezik.

Nem minden rövid-hosszú kombináció értelmes. Gyakorlatban használt ( ICC ) távírókódok. Távírókód fa.

A távírókódokat szokás csoportosítani:

Ilyen alapon lehet csoportosítani táviratokat is:

CQ mp3 • CQ • 40.2 kibibyte copy  =  CQ  =  CQ

Távíró tanulás: [ html: hamWiki https://wiki.ham.hu/index.php?title=Felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9s_a_r%C3%A1di%C3%B3amat%C5%91r_vizsg%C3%A1ra#T.C3.A1v.C3.ADr.C3.B3_tanul.C3.A1s ]

Néhány tematika tanuláshoz [ html: távíró tanulás http://radiozas.uw.hu/taviro_tanulas/index.html ]

Stefanik Pál: Tanuljunk morzét! - MHS Rádióamatőr füzetei 03. 1953. TESU FÜ+ IA= MG. NB, 15 ZQ ?as HV 26 RL DX CK 379 JO 480 ÁÉ ÖP YW Äch
Bánszegi Ferenc: A rövidhullámú megfigyelő / Hogyan tanuljuk meg a Morse-jeleket, 1956. TESU FÜI AN+ GZQ, HV DXB AS.!? RL ÉW ÁNKY PJ" COÖ ;(ch 05473 12689
Kertész Béla, Virányi Miklós: Az adás- és vételtechnika alapjai, 1969. EISH TMO AUV KR FPL JW GZ XQ CY 0456 123 789
Kertész Béla, Virányi Miklós: Hogyan tanuljuk a távírójeleket? 1972. TEMS IOH AUV DNB WJ GZ CQY RFL PKY 12345 06789
Tanuljunk morzézni, 1975. TEMS=+ IOH AUV NDB WJGZ CQY RFL PKX ÁÉÖÜ 12345 67890 =?/,+
Pankaczy József HA6VA =+/ ?., 01234 56789 EITA MQC SRD VHO BLY NKF UJX PZGW
Zentai Tibor, 2005. TEM OIS HP5 ANV BDU KXC FLR GWZ QYJ ?/= 280 3467 19 .,@ :-
Matuschek, Hannes: KochMorse 0.99.6 KMRSUAPTLOWI.NJEF0YV,G5/Q9ZH38B?427C1D6X

Karakter vétel gyakorló

Karakter vétel gyakorló táviratok

Vétel gyakorló táviratok

Karakter adás gyakorló


Az elemi idejű jel és szünet, mint "a számítástechnikában a tárolásra, feldolgozásra és átvitelre kerülő adatok legkisebb alkotórésze, mintegy alapegysége" megfelel a bit egy definíciójának, bár sem a kettes számrendszerrel, sem az információ értékével nincs közvetlen kapcsolatban.

Például ha egy szünet után két jel következik, utánuk már csak jel jöhet és szünet nem, hiszen kettő hosszú jel nincs ( csak egy vagy három ). A harmadik jel már teljesen redundáns, információtartalma 0 bit.

A távírókódok nem tartalmaznak külön hibafelismerő vagy hibajavító részt. Védelmet nyújt, hogy a jel 1, 3; a szünet hossza 1, 3, 7 elemi idő lehet, de sohasem 2, 4, 5, 6 - ha mégis, akkor az adatátviteli hiba. Ugyancsak kiszűrhetők a kódtáblában nem szereplő adatok.

A távíró üzemmód előnye, hogy nagyon egyszerű eszközökkel adhatsz és vehetsz, rádióamatőr gyakorlatban nyelvfüggetlen. Hátránya, hogy hallással való vételét és kézi adását meg kell tanulnod. Ugyancsak gyakorolnod kell a vett üzenet gyors leírását ( ütemírás ).

Egy régi távíró gyakorlószöveg ( tnx Ferenc HA8KW ):HETEN YIIST VANFO ELOAD OESFA RAGOP ITYUK AASZA KMAOR DOGEIHetén yiIst vánFő előad óÉsFa ragóP ityuk aASza kmaÖr dögei

Csoportokat hoztak létre a távíró üzemmódot

"I am learning cw for fun right now. Once I become proficient, what can I do with it?" "In the end of 18th century, motorboats became more convenient so the usage of the power of wind for boats decreased. Now sailing is considered as the best way to navigate for pleasure. Most popular boat races are sailing races and their skippers are wellknown all other the world. CW is the same. It will become very popular in the next years. Currently, when I demonstrate amateur radio communications in schools, children don't care of telephony (they do better with mobile phone), digital communications (internet is better), but they are really interested by telegraphy. So learn CW now, you'll be well prepared for years of fun. Have fun,
Phil - F5IYJ"


Azt mondják, sosem késő elkezdeni a távíró tanulást.
Én még várok egy kicsit vele.

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index
Verzió: 2024-07-18 ( 2002 .. 2024-06-18 12:59:49 UTC )
gg630504 Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! external HG9IEG Visszajelzés: