Rádióamatőr Adóállomás Forgalmi Naplója - saját ablakban

 •  • gg630504 • Méret: 288*207*11 mm, tömeg: 510 g.
Címlap
Rádióamatőr adóállomás
forgalmi naplója
 •  • gg630504 • Első belső borító
A forgalmi napló 100 számozott lapot tartalmaz.
Hitelesítve
.... 19 ... hó ... nap
P. H.
...
technikai kik. főelőadó aláírása
Tudnivalók
I. A forgalmi naplóról:
1. A forgalmi napló okmányként kezelendő és 100 lapoldalt lapot tartalmaz.
2. Lapokat kitépni ( bármilyen sérülés esetén ) szigorúan tilos!
3. A naplót végleges lezárása után, a lezárás napjától számított 3 5 évig meg kell őrizni.
II. Az igénylés módja:
1. Forgalmi naplót az adóengedélyesek rádióengedélyesek attól a rádióklubtól igényelhetnek, amelynek igazolt tagjai.
2. Új forgalmi napló igénylésénél a betelt naplót a klub titkárának be kell mutatni, aki annak tényleges beteltéről meggyőződik.
3. A megyei technikai kik. főelőadó a forgalmi naplót annak kiadásakot aláírásával és a megyei vezetőség körbélyegzőjével hitelesíti.
 •  • gg630504 • Egy oldal
Sorszám 001-től 100-ig csak a jobbos oldalakon. Hátlapján, a balos oldalakon nincs sorszám.
... Rádióállomás forgalmi naplója
Ant.:
Adó:
Vevő:
Oszlopok:
No (1)
Dátum (2)
GMT QTR K V (3)
MHz QRG (4)
Ellenállomás hívójele (5)
Adott riport (6)
Vett riport (7)
QTH - QRA (8)
Név (9)
QSL Ment Jött (10)
Op-neve (11)
Egy oldalon 25 üres sor van
...
a felelős kezelő aláírása
 •  • gg630504 • Hátsó belső borító
III. A kitöltés módja:
1. A forgalmi naplót kizárólag tintával, olvashatóan, naprakész állapotban kell vezetni.
2. Minden lapoldal oldal fejrészére az állomás hívójele felírandó.
3. Az 1, 2, 3, 4 valamint kollektív állomásoknál a 11. rovatok kötelezően kitöltendők.
4. Egy lapoldal 15, oldal 25, a 100 200 oldal tehát 1500 5000 összeköttetést tartalmaz. A sorszám ennek megfelelően 1-től 1500-ig 5000-ig folyamatosan vezetendő. Minden olyan esetben, amikor az engedélyes adóberendezését működteti, ezt a naplóba be kell vezesse és sorszámmal kell ellássa. ( Tehát nem csak a kétoldali összeköttetéseknél, hanem pl. a modulációs kísérletek, egy hívás különböző okból félbeszakadt összeköttetésnél stb. ) Ilyenkor az 5, 6, 7, 8, 9, 10. rovatok megjegyzés céljára felhasználhatók.
5. A 2-es rovatba az összeköttetés pontos idejét, illetve annak befejeztét kell beírni. Verseny összeköttetések alkalmával a befejezés idejét mem kell vezetni.
6. A 3-as rovatba a mindenkori üzemi frekvenciát kell beírni KHz-ben kHz-ben ( pl. 3528 KHz kHz ). MHz oszlop van.
7. A 4-es rovatba az ellenállomás hívójelét nyomtatott betűvel kell beírni.
8. A forgalmi napló mellett részletes üzeminaplót vezetni nem kell, de a szabványostól eltérő összeköttetéseket a "Megjegyzés" rovatban jelezni kell. Megjegyzés rovat nincs.
IV. Kollektív állomásoknál:
1. Az 1, 2, 3, 4. rovatok kötelező kitöltésén túl a 11-es rovatba az összeköttetést létesítő operátor teljes neve írandó! ( vezeték- és keresztnév )
2. Minden lapoldalt oldalt a kollektív állomás engedélyokirat szerint felelős vezetője dátummal és aláírással kell ellásson.
Általános tudnivalók
1. A forgalmi naplót a KPM illetékes közegei, az MHSZ Országos Központ Rádiótechnikai osztály megbízottja, illetve a megyei technikai kiképzési főelőadó ellenőrizhetik.
2. A forgalmi naplót csak az ? Országos Központi Rádiótechnikai osztálya kérheti be.

Ezt a LOG-ot rég szerkesztették és nyomtatták. Több, ma már nem létező szervezetre és szabályra hivatkozik.
Rádióklubokban, találkozókon, börzéken még fellelhető.

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard  [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index↑ Képtár
Verzió: 2024-06-04 ( 2005-09 .. 2012-01-17 18:43:04 UTC )
gg630504  Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!  external HG9IEG Visszajelzés: