Helymeghatározás - QTH lokátor

Egyes sportversenyek értékelésekor számít az elért mezők ( négyszögek ) száma. Ugyancsak szempont lehet a verseny alatt összesen áthidalt távolság ( QRB összeg ). Ennek számolásához is a QTH lokátort használják.

A Föld felszíne ténylegesen ( időben is változó ) Föld-alakú. Közelítése a sarkoknál belapult geoid forma. Távolságszámolásnál elfogadott egy, kb. 6 371,200 km sugarú gömbbel való közelítés.

Több helymeghatározó rendszerben egy adott területet úgy határoznak meg, hogy mely két hosszúsági és két szélességi fok között terül el. Ezekre a ( rövid, de rendkívül pontatlan ) kocka, négyszög, négyzet elnevezést használják.

Régebben az UL négyszöget igen gyakran QRA-nak hívták. Szerencsére mind általánosabb nálunk is az a felismerés, hogy a QRA az állomás nevére utal, és ezért semmiképpen nem használható a földrajzi hellyel összefüggésben.

Pétervására ( Keglevich Kastély ) [ google maps: 48.0193601 20.0972879 [wikimapia: 48.0193601 20.0972879] [ qth loc ul • KN08BA14QP ] a
keleti hosszúság 20 fok 5 perc 50,2 másodperc ( + E ),
északi szélesség 48 fok 1 perc 9,7 másodpercén ( + N ) található.


A QTH lokátor ( UL = Universal Locator, WLS = World Locator System ) valamely földrajzi hely ( amatőrállomás ) helyének meghatározására szolgáló, kettő, négy, leggyakrabban hat, esetleg nyolc karakterből álló rendszer. Két betűt követhet két számjegy, majd újabb két betű és újabb két számjegy. A hossz a pontossággal arányos.

Minden, egy adott négyszögben található amatőrállomás úgy tekintendő, mintha egy négyszög középpontjában lenne ( nem a délnyugati vagy valamely más sarkában, hanem a középpontjában! ), 0 m tengerszint feletti magasságban ( ASL 0 ).

A UL helymeghatározási hálózat a Föld teljes felszínét 18 * 18 = 324 mezőre osztja,

Az egyes mezőket két betűvel jelölik AA-tól RR-ig, ahol az első betű a hosszúságot (lon), a második betű a szélességet (lat) adja. A kezdőpont a 180 fok keleti hosszúságon, a déli pólusnál van.

AR BR .. RR
AQ BQ .. RQ
.. .. .. ..
AA BA .. RA

Például a KN mező [ qth loc ul • KN ] a
20 fok 0 perc 0 másodperc és
40 fok 0 perc 0 másodperc keleti hosszúság és a
40 fok 0 perc 0 másodperc és
50 fok 0 perc 0 másodperc északi szélesség közötti terület.

Déli oldala 1 704 km, északi oldala 1 430 km a hosszúsági körök mentén, keleti és nyugati oldala 1 112 km hosszú; területe 1 746 000 km² - a CCIR távolságszámolási módszer szerint, 4 számjegy pontossággal. (*)

Valamennyi mező 10 * 10 = 100 négyszögre van osztva,

Azonosításuk két számjeggyel történik 00-tól 99-ig. Az első számjegy, hasonlóan a mezők kijelöléséhez, a hosszúsági (lon) koordinátát adja meg, a második a szélességit (lat).

09 19 .. 99
08 18 .. 98
.. .. .. ..
00 10 .. 90

Például a KN08 négyszög [ qth loc ul • KN08 ] a
20 fok 0 perc 0 másodperc és
22 fok 0 perc 0 másodperc keleti hosszúság és a
48 fok 0 perc 0 másodperc és
49 fok 0 perc 0 másodperc északi szélesség közötti terület.

Déli oldala 148,8 km, északi oldala 145,9 km, keleti és nyugati oldala 111,2 km hosszú; területe 16 390 km². (*)

Ezeket további 24 * 24 = 576 további részre, kisnégyszögre osztják fel,

és két betűvel jelölik AA-tól XX-ig.

AX BX .. XX
AW BW .. XW
.. .. .. ..
AA BA .. XA

Például a KN08BA kisnégyszög [ qth loc ul • KN08BA ] a
20 fok 5 perc 0 másodperc és
20 fok 10 perc 0 másodperc keleti hosszúság és a
48 fok 0 perc 0 másodperc és
48 fok 2 perc 30 másodperc északi szélesség közötti terület.

Déli oldala 6,201 km, északi oldala 6,196 km, keleti és nyugati oldala 4,633 km hosszú; területe 28,72 km². (*)

A KN08BA kisnégyszögben [ qth loc ul • KN08BA ] lévő minden állomással, mint a kisnégyszög közepén, a
20 fok 7 perc 30 másodperc keleti hosszúságon és
48 fok 1 perc 15 másodperc északi szélességen
lévőként kell számolni.

Pétervására QTH lokátora KN08BA.

A KN08BA [ qth loc ul • KN08BA ] és a KN08HG [ qth loc ul • KN08HG ] kisnégyszögek ( középpontjai ) közötti távolság 46,358 km. A legtöbb alkalmazásban ezt az értéket ( 46 km ) használják. A kisnégyszögek legközelebbi pontjai egymástól 38,632 km-re, a legtávolabbiak 54,084 km-re vannak. Ebben az esetben a 6 karakteres helymeghatározás pontossága 16,7 %-os. Megjegyzem, a legtávolabbi pontok távolsága 40 %-kal nagyobb a legközelebbieknél! Egyébként a számolt +- 7,726 km-es pontosság egy nagyságrendbe esik a kisnégyszög méreteivel. Távolabbi kisnégyszögek között a relatív pontosság kedvezőbben alakul.

Az iránymeghatározásnál is hasonló a helyzet. A névleges irány 233 fok, de a kisnégyszögekben van olyan pont, amelyből a másik valamely pontja 223 és van amely 242 fok irányában látszik.

Az eddig leírt rendszert 1980-ban mutatták be Maidenheadben ( London mellett ), az európai VHF menedzserek találkozóján és 1982-ben az IARU Region 1 "Maidenhead Locator System" néven fogadta el 1985. január 1-jei bevezetéssel.

További felosztás 10 * 10 = 100 részre, al-négyszögre, mikro-négyszögre történik,

és két számjeggyel jelölik 00-tól 99-ig.

09 19 .. 99
08 18 .. 98
.. .. .. ..
00 10 .. 90

Például a KN08BA15 [ qth loc ul • KN08BA15 ] terület a
20 fok 6 perc 0 másodperc és
20 fok 6 perc 30 másodperc keleti hosszúság és a
48 fok 1 perc 15 másodperc és
48 fok 1 perc 30 másodperc északi szélesség közötti terület.

Déli oldala 619,80 m, északi oldala 619,75 m, keleti és nyugati oldala 463,33 m hosszú; területe 0,287 2 km². (*)

A "Maidenhead Locator System" a "World Geodetic System 1984", röviden "WGS-84" szerinti koordinátákat használja. Ugyanezt használja a GPS is.


Az UL helymeghatározó rendszer egyik, ma már nem használatos elődje az Európai lokátor rendszer. Még 1969. előtt alkotta meg DM3SML. Ennél a rendszernél is minden állomással úgy kell számolni, mintha a kisnégyzet középpontjában lenne.

A hely kódja itt 5 karakter: 2 ( nagy- ) betű, 2 számjegy és egy ( kis- ) betű.

Európai lokátor rendszer alapja egy
52 fok ( 3 120 perc, 187 200 másodperc ) hosszú és
26 fok ( 1 560 perc, 93 600 másodperc ) széles terület.

( Megjegyzem, ez nem hogy csak a Föld, de még Európa területét sem fedi le teljesen. ) Ez a
0 fok keleti hosszúságtól az
52 fok keleti hosszúságig és a
40 fok északi szélességtől a
66 fok északi szélességig terjedő terület.

Ennek a területnek a déli oldala 4 430 km, északi oldala 2 352 km, keleti és nyugati oldala 2 891 km. Területe 9 975 000 km². (*)

Az ezen kívül eső helyeknél a jelölés ( innen kiindulva minden irányban ) újrakezdődik. A megegyező lokátorok között a hívójel ( prefix ) alapján lehet különbséget tenni.

Az alapterületet 26 * 26 = 676 nagykockára osztja fel a rendszer,

Az egyes nagykockákat két nagybetűvel jelölik AA-tól ZZ-ig, ahol az első betű a hosszúságot (lon), a második betű a szélességet (lat) adja. Egy kezdőpont a 0 fok keleti hosszúságon, a 40 fok északi szélességnél van.

AZ BZ .. ZZ
AY BY .. ZY
.. .. .. ..
AA BA .. ZA

A KI nagykocka a
20 fok 0 perc 0 másodperc és
22 fok 0 perc 0 másodperc keleti hosszúság és a
48 fok 0 perc 0 másodperc és
49 fok 0 perc 0 másodperc északi szélesség között terül el.

Déli oldala 148,8 km, északi oldala 145,9 km, keleti és nyugati oldala 111,2 km. Területe 16 390 km². (*)

A megegyező lokátorok között a hívójel ( prefix ) alapján lehet különbséget tenni ( például ZL nagykocka van Londonban és Kujbisev közelében is ).

.. .. .. .. .. .. .. ..
.. ZA AA BA .. ZA AA ..
.. ZZ AZ BZ .. ZZ AZ ..
.. ZY AY BY .. ZY AY ..
.. .. .. .. .. .. .. ..
.. ZA AA BA .. ZA AA ..
.. ZZ AZ BZ .. ZZ AZ ..
.. .. .. .. .. .. .. ..

A nagykockákat 10 * 8 = 80 részre, kiskockára osztják fel,

A számozás 01-től 80-ig történik ( 3. és 4. ( számjegy ) karakter ) , az északnyugati sarokban lévő kiskocka a 01-es, a keleti szomszédja a 02-es, stb. Az északkeleti sarokban a 10-es kiskocka van. A 01-es déli szomszédja a 11-es. A délnyugati sarokban a 71-es, a délkeleti sarokban a 80-as kiskocka van.

01 02 .. 10
11 12 .. 20
.. .. .. ..
71 72 .. 80

A KI71 kiskocka a
20 fok 0 perc 0 másodperc és
20 fok 12 perc 0 másodperc keleti hosszúság és a
48 fok 0 perc 0 másodperc és
48 fok 7 perc 30 másodperc északi szélesség közötti terület.

Déli oldala 14,88 km, északi oldala 14,85 km, keleti és nyugati oldala 13,90 km. Területe 206,6 km². (*)

A kiskockák 3 * 3 = 9 kisnégyzetre vannak tovább osztva,

A jelzés az a, b, c, d, e, f, g, h és j kisbetűkkel történik ( 5. karakter ):

h a b
g j c
f e d

A KI71e kisnégyzet a
20 fok 4 perc 0 másodperc és
20 fok 8 perc 0 másodperc keleti hosszúság és a
48 fok 0 perc 0 másodperc és
48 fok 2 perc 30 másodperc északi szélesség közötti terület.

Déli oldala 4,960 km, északi oldala 4,956 km, keleti és nyugati oldala 4,633 km. Területe 22,97 km². (*)

A KI71e kisnégyzetben lévő minden állomással úgy kell számolni, mintha az a közepén, a
20 fok 6 perc 0 másodperc keleti hosszúságon és
48 fok 1 perc 15 másodperc északi szélességen lenne.

Pétervására régi lokátora KI71e.


Tizdestörtben magadott koordináták pontossága.

tizedes Lat0 Lon0 Lat1 Lon0 QRB
1 48,0 20,0 48,0 20,1 7,441 km
1 48,0 20,0 48,1 20,0 11,2 km
1 48,0 20,0 48,1 20,1 13,38 km
2 48,00 20,00 48,01 20,01 1,338 km
3 48,000 20,000 48,001 20,001 133,8 m
4 48,0000 20,0000 48,0001 20,0001 13,38 m
5 48,00000 20,00000 48,00001 20,00001 1,338 m
6 48,000000 20,000000 48,000001 20,000001 133,8 mm
7 48,0000000 20,0000000 48,0000001 20,0000001 13,38 mm

A HA Hívójelkönyv Adatcsere formátumban kulcsszava az "l". Például "l:kn08ba".

ADIF-ban kulcsszava: gridsquare. Például "<gridsquare:6>KN08BA".


(*) Ebben a leírásban egy - hosszúsági és szélességi körökkel határolt - terület oldalainak és területének megadásakor a következő eljárást használom. A Földet a CCIR módszer szerinti sugarú gömbbel modellezem. A terület déli és északi oldalának hosszát a hosszúsági körök mentén mérem ( ez hosszabb, mint például a terület dél-nyugati és dél-keleti sarka közötti legrövidebb távolság ). A keleti és nyugati oldal hosszát a szélességi körök mentén mérem ( a két hossz megegyezik és azonos például a terület dél-nyugati és észak-nyugati sarka közötti legrövidebb távolsággal ). Minden távolságot és területet 4 számjegy pontossággal adok meg.

Irodalom:

* Európa QTH lokátor térképe RT
1976-04-borító
* Számítógépes program C64-re távolság számítására QTH alapján MK
1992-02-008
Bánszegi Ferenc, HA5BL Távolság és irány-meghatározás RT
1970-03-094
Berzsenyi László, HA5EA 96-DHB-C.5.2. RSGB kiterjesztett QTH-lokátorrendszer MK
1994-01-017
Bucsás Péter QRB-számítás programozható kisszámológépen 1. RT
1978-05-202
Bucsás Péter QRB-számítás programozható kisszámológépen 2. RT
1978-06-259
Deutsch Pál, HA5CI Távolság és irányszögszámítás új, nemzetközi QTH-ból - ZX-81 programok ( 1K-ra ) RT
1984-04-019
 [ html: Sinclair ZX Spectrum http://sinclair.hu ]
Dr. Flórián Endre, HA5KFV Rövidhullámú összeköttetések méretezése 35. RT
1982-05-205
Halász János, HG3FAC QTH-lokátor meghatározása VC-20-szal RT
1985-06-027
Halász Jánosné, HG5AAO Távolság és irányszög számítás - Rádióamatőr programok C-16-ra RT
1986-08-393
Halászné Boldizsár Ilona, HG5AAO Távolság- és irányszögszámító program VC-20-ra RT
1985-07-009
Kerekes Szilárd, HA5HR A QRA-lokátor MK
1996-08-024
Kollár Ernő, HA5DB A QTH-lokátor értelmezése RT
1976-03-115
Márkus Béla, HA0DY Új kód a QTH meghatározására RT
1984-02-029
Mikolecky György, HG5FV QRB-számítás PTK-1096 zsebszámológéppel RT
1980-02-067
Molnár János QTH számolóléc RT
1979-12-572
Papp Tibor, HA1IW Távolságszámítás zsebszámológéppel RT
1990-11-529
Pregitzer Ernő, HA5ZD QRB számoló program C64-re RT
1992-02-096
Toplak György, HG1ZC Az európai QRA rendszer ismertetése RT
1969-12-455
Venczel Miklós, HG0LZ QRB számító program - Rádióamatőr programok ZX Spectrumra RT
1986-05-236
 [ html: Sinclair ZX Spectrum http://sinclair.hu ]

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index
Verzió: 2024-05-24 ( 2002 .. 2024-04-19 18:59:05 UTC )
gg630504 Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! external HG9IEG Visszajelzés: