Távírósebesség

Távíró üzemmódban az elemi idő értékére - illetve inverzére, az adatátviteli sebesség és a modulációs sebesség értékére - külön megkötés általában nincs. A sebességet a technikai ( és emberi ) lehetőségek határolják be. ( Elemi idő a legrövidebb távírójel és/vagy távírószünet hossza. )

Az elemi idő mértékegysége megegyezik az idő mértékegységével, azaz másodperc ( jele: s ). Gyakori a milli SI-prefixum ( jele m; 0,001 tényező ) használata. Megjegyzem, a perc ( jele: min ) az idő egy SI-n kívüli törvényes mértékegysége. 1 min = 60 s.

A modulációs sebesség, szimbólum sebesség és az adatátviteli sebesség mértékegysége a baud ( Baudot Jean Maurice Émile ( 1845-09-11..1903-03-28 ) francia távírótechnikus  [ html: Baudot Jean Maurice Émile http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Baudot ] tiszteletére ), jele a B. A baud az elemi távírójel másodpercben kifejezett idejének reciproka. Gyakori a kilo ( jele: k; 1 000 tényező ), mega ( jele: M; 1 000 000 tényező ) esetleg milli ( jele m; 0,001 tényező ) SI-prefixumok használata.

T elemi idő [T] = s \(B=\dfrac{1}{T}\)
B modulációs sebesség [B] = baud = 1/s

The quick brown fox jumps over the lazy dog. baud. szöveg különböző sebességekkel:

A 6/2006. (V.17.) IHM rádióamatőr rendelet szerint 2006-05-25-től 5,0 baud sebességű vételt és adást kell bizonyítanod a rádióamatőr vizsgán. ( Feltételezve a 6/2006. IHM rendelet 1. mellékletében megadott WPM illetve betű/perc mértékegység PARIS módszer szerinti értelmezését. )

CCW ( Coherent CW ) üzemmódban 10,0 baud.

Gyakorlat alapján zajos, kis sávszélességű csatornán ( Föld-Hold-Föld összeköttetésnél; a 73 kHz és 136 kHz-es amatőrsávokban ) alacsony modulációs sebességet ( nagy elemi időt ) használj. Ez a lassú távíró ( QRS, QRSS, Slow CW ); az elemi idő akár 200 másodperc is lehet, a modulációs sebesség pedig 5 millibaud.

Ha összeköttetéshez használható periódusidő nagyon rövid - mint a meteornyomvonalas összeköttetésnél - akkor nagy adatáviteli sebességet ( kis elemi időt ) kell használnod - különben rövidebb ideig tart a terjedés, mint egy periódusod. Nagysebességű távíró ( HSCW, High Speed CW, QRQ ), a modulációs sebesség 250 baud-tól 3 kbaud-ig.

A távírózás sebességének megadására több ( tradicionális, egzotikus ) mértékegységet is használtak. Az elektromos kapacitást centiméterben mérők az 1950-es években vagy továbbképezték magukat vagy kihaltak - szorosan követve az eredeti (!) Morse kódtáblát használókat.

Kiindulás a percenként (?!) átvitt ( vett, adott ) szavak (?!) száma, azaz szó per perc ( Word Per Minute, WPM ). A szó per perc Magyarországon nem törvényes mértékegység, számold át baudba. Nyilvánvaló, hogy adott modulációs sebességgel adott táviratban egy perc alatt átvitt szavak száma erősen függ az üzenet tartalmától ( a szavak hosszán kívül a szót alkotó karakterektől is ). Amilyen "gyakorlatias", olyannyira pontatlan módszer.

Ennek a feloldására azt a módszert használták, hogy adott nyelven ( közérthető angol szövegben, plain english text ) megmérték a szavak átlagos hosszát ( karakterben, betűben ). Ez kerek 5-nek adódott, amihez még hozzá kell számolnod a 7 elemi idejű szóközt is. Ugyancsak megmérték az egyes karakterek előfordulási gyakoriságát, távírókódjuk hosszát elemi időben. Végül is kreáltak néhány etalonszót ( pl. PARIS, CODEX, CWBAU ), amely ( ICC távíró kódtábla szerinti elemi időben mért ) hosszát átlagosnak tekintették és ezek alapján számolták vissza az elemi idő értékét. Hasonló elv alapján Te is meghatározhatod a szó per perc mértékegységet; például reformkori magyar nyelvű szöveget és ékezetes távírókódokat alapul véve. Mindezek ellenére - elsősorban rövidhullámú kísérletezéseknél, különösen azok akik az antenna hosszát lábban és hüvelykben, a hőmérsékletet pedig Fahrenheit-fokban mérik - még ma is használják néhányan.

A zűrzavar fokozására elkezdték használni a betű per perc ( Letters Per Minute, LPM; Buchtstaben Pro Minute, BPM ) mértékegységet is. A betű per perc Magyarországon szintén nem törvényes mértékegység, számold át baudba. Mivel egy ( átlagos, etalon ) szó 5 karakterből áll, ezért a betű per percben mért sebesség a szó per percben mért sebesség ötszöröse. Ne feledd: a szavakat elválasztó szóközt már beszámolták a szó per perc meghatározásakor. A betű per perc mértékegységet meteornyomvonalas összeköttetések kapcsán használják néhányan.

Megjegyzem, ugyancsak LPM a rövidítése a FAX üzemmódban előforduló sor per perc ( Lines Per Minute ) mértékegységnek is.

Rejtélyes okból a betű per perc mértékegységet ütemként is emlegetik. Az ütem Magyarországon pláne nem törvényes mértékegység, számold át baudba.

A következő táblázat 1:3:7 arányú időzítés és ICC kódtábla használatával készült.

x tradicionális sebesség hossz
( elemi idő )
baudba
szó per perc -ből
B =
baudba
betű per perc -ből
B =
( 5 szó * ( 5 jel + 5 szünet ) )
50
PARIS
PARIS
\(50\) \(\dfrac{5}{6}\cdot x = 0,8333...\cdot x\) \(\dfrac{x}{6} = 0,1666...\cdot x\)
'52'
( 5 szó * 9 elemi jel/szó + 7 szünet )
'52
\(52\) \(\dfrac{13}{15}\cdot x = 0,8666...\cdot x\) \(\dfrac{13}{75}\cdot x = 0,17333...\cdot x\)
'54'
( 24 jel + 23 szünet + 7 szünet )
'54
\(54\) \(\dfrac{9}{10}\cdot x = 0,9\cdot x\) \(\dfrac{9}{50}\cdot x = 0,18\cdot x\)
CODEX
CODEX
CWBAU
CWBAU
\(60\) \(x\) \(\dfrac{x}{5} = 0,2\cdot x\)

Számoló Modulációs sebesség és elemi idő - tradicionális távíró sebességből.

Példák:

Ezen leírás elkészítéséhez jelentős segítséget adott Mach Jánossal ( a HA3UU hívójelű rádióállomás engedélyesével ) 2003-10-19..2003-11-23 között folytatott személyes levelezésem. Köszönet érte.

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard  [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index
Verzió: 2024-05-24 ( 2002 .. 2024-04-21 12:38:56 UTC )
gg630504  Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!  external HG9IEG Visszajelzés: