HTML lap [ html: Wiki HTML http://hu.wikipedia.org/wiki/HTML ]
PDF lap [ html: Wiki PDF http://hu.wikipedia.org/wiki/Pdf ]
Ogg Vorbis hang [ html: Wiki Ogg http://hu.wikipedia.org/wiki/Ogg ]
tar gz formátumban tömörített állomány
térkép - Google Maps [ html: Wiki Google Térkép http://hu.wikipedia.org/wiki/Google_T%C3%A9rk%C3%A9p ]
térkép - UL [ html: hamWiki QTH lokátor http://wiki.ham.hu/index.php?title=QTH_lok%C3%A1tor ]
térkép - WikiMapia [ html: Wiki WikiMapia http://hu.wikipedia.org/wiki/WikiMapia ]
    
    
Egy lapra több hivatkozás is lehet. Például a sorba kapcsolt ellenállások eredőjét az mutatókkal is elérheted.
Az eredményeket SI mértékegységekben kapod [ html: hamWiki Mértékegységek http://wiki.ham.hu/index.php?title=M%C3%A9rt%C3%A9kegys%C3%A9gek ] . Ezen felül → hétköznapi
 • idő ( t ) kiírása napban == d, évben == a,
 • töltés ( Q ) kiírása Ah-ban
jelenik meg.
Emlékeztető: a számok (
 • erősítés ( A ),
 • jósági tényező ( Q ),
 • menetszám ( N ),
 • relatív permeabilitás ( μr ),
 • relatív permittivitás ( εr ),
 • rövidítési tényező ( k ),
 • rövidülési tényező ( k ),
 • szög,
 • teljesítménytényező ( cos φ ),
 • törésmutató ( n ),
 • veszteségi tényező ( D ),
) mértékegysége 1 ( egy ).
Például 1963 == 1,963 k1; 0,504 == 504 m1.
dec, bin, bit, byte Információ mennyiségének megadásakor és kiírásakor választhatsz a
 • decimális ( k, M, G, ..., 10k*3* ) és a
 • bináris ( Ki, Mi, Gi, ..., 2k*10* )
prefixek között. Ugyancsak választhatsz
 • bit ( b ) és
 • byte ( B, 1 B == 8 b )
között. A program bitben számol. 1-nél kisebb érték kiírásakor csak decimális prefixumokat kapsz.
Beolvasáskor és kiíráskor x e y = x * 10y. Például 3,14e5 = 3,14 * 105 = 314000.
Kiíráskor x b y = x * 2y. Például 3,14b63 = 3,14 * 263 = 2,896e29.
 ►   ► 
  • : φ >= 0
  • : φ < 0
  • : λ >= 0
  • : λ < 0
   [ google maps: -22.951914 -43.2104535 [wikimapia: -22.951914 -43.2104535] .
 • Kiíráskor is ezek közül választhatsz. A beállított pontosság az utolsó kiírt számra vonatkozik.
  • φ >= 0:
  • φ < 0:
  • λ >= 0:
  • λ < 0:
 • Megjegyzem, számolási pontatlanság és kerekítés miatt például 30°-ot 29° 59' 60"-ként is kiírhat.
 ►   ► 


 • A valós részt és képzetes részt adod meg.
  Az első mezőbe a valós részt, a másodikba a képzetest írd.
  A második ( képzetes ) mező mértékegysége például i ...Ω.
 • A mennyiség abszolút értékét ( nagyságát ) és irányszögét adod meg.
  Az első mezőbe az abszolút értéket írd, a másodikba az irányszöget.
  A második mező mértékegysége φ ....

Huzalméret ( AWG, SWG ) és logaritmusos érték ( dB, bel, Np ) megadásakor két előjelet is használhatsz.
Ezeknél kiírásnál is találkozhatsz két előjellel.
ElőjelElőjelSzám Függvény == Előjel(ElőjelSzám Függvény)
példa
+ + erősítő ++6 dB == +(+6 dB) == +6 dB == 6 dB == 3,98107
+ - csillapító +-6 dB == +(-6 dB) == -6 dB == 0,251189
- + invertáló erősítő -+6 dB == -(+6 dB) == -3,98107 -+22 AWG == -0,643803 mm
- - invertáló csillapító --6 dB == -(-6 dB) == -0,251189 --5 dB 1 W == -(-5 dB 1 W) == -316,228 mW
eff, p, pp Áramerősségnél ( I: Ieff, Ip, Ipp ) és
feszültségnél ( U: Ueff, Up, Upp ); szinuszos váltóáramra:
 • _eff == effektív érték RMS
 • _p == csúcsérték == √2 * _eff peak
 • _pp == csúcstól csúcsig == 2 * _p == 2 * √2 * _eff peak to peak
 ►   ► 
d, 1e-5 .. 1e-3 m 0,01 .. 1 mm
A, 1e-2 .. 1 m² 1 .. 100 dm²
A 1e-4 .. 1e-2 m² 1 .. 100 cm²
A 1e-8 .. 1e-6 m² 0,01 .. 1 mm²
AP,U, 1e-2 .. 1 dB 0,01 .. 1 dB
AL, 1e-6 .. 1e-4 H 1000 .. 100000 nH
AL 1e-11 .. 1e-9 H 0,01 .. 1 nH
E,
W,
∀ J ∀ Wh
Q, ∀ C ∀ Ah
t, 1 .. 31,5581497676e9 s
( 1000 év )
... a ... d ... h ... min ... s
... év ... nap ... óra ... perc ... másodperc
T, ∀ K ∀ ℃
V, 1e-1 .. 1e2 m³ 1 .. 1000 hl
V 1e-3 .. 1e-1 m³ 1 .. 100 l
V 1e-4 .. 1e-3 m³ 1 .. 10 dl
V 1e-6 .. 1e-4 m³ 1 .. 100 ml
V 1e-9 .. 1e-6 m³ 1 .. 1000 μl
 • Választhatsz EIA alkatrész értéksorból vagy pontosságból.
  • Kapacitásnál ( C ),
   induktivitásnál és fajlagos induktivitásnál ( L, AL ),
   ellenállásnál ( R, XC, XL, Z ) és
   feszültségnél ( U )
   a legközelebbi E6 .. E192 sor szerint szabványos értéket ír ki.
  • Egyébként 20% .. 0,5% pontosságút.
 • : a hosszt tudod beállítani.
 ►   ►  E:     %:
a
 ►   ► 
[a] = m * s-2
→ pontosság
A ,
 ►   ► 
[A] = m2
→ hétköznapi → pontosság
A 0 <= A <= 1, illetve AdB,bel,Np <= 0.
[A] = 1
AP
 ►   ► 
[AP] = 1
→ duplex előjel → hétköznapi → pontosság
AU
 ►   ► 
[AU] = 1
→ duplex előjel → hétköznapi → pontosság
aP
 ►   ► 
[aP] = 1(1/m)
0 <= A <= 1, illetve AdB,bel,Np <= 0.
→ duplex előjel → pontosság
AL
 ►   ► 
 ►   ► 
[AL] = H
→ hétköznapi → pontosság
APRS Formája:
ddmm.mml/DDDMM.MML
 • dd szélesség, fok, 00 .. 90
 • mm.mm szélesség, perc, 00.00 .. 59.99; kisebb pontosság esetén szóköz helyettesít számjegyet, például '4 .  '
 • l félteke, észak = N, dél = S.
 • / / vagy \
 • DDD hosszúság, fok, 000 .. 180
 • MM.MM hosszúság, perc, 00.00 .. 59.99; hasonlóan lehet kisebb pontosságú
 • L félteke, kelet = E, nyugat = W.
→ Föld
α
 ►   ► 
[α] = ℃-1 = K-1.
→ pontosság
B [B] = Hz = s-1
→ pontosság
B
 • szó / perc = WPM = words per minute
 • betű / perc = ütem = LPM = letters per minute = BPM = Buchtstaben Pro Minute
[B] = s-1
CWBAU © HA5AJR, 2003.
B [B] = Hz = s-1
→ frekvencia
B Szuszceptancia.
[B] = S
→ pontosság
BC Kapacitív szuszceptancia.
[B] = S
→ pontosság
BL Induktív szuszceptancia.
[B] = S
→ pontosság
C
 ►   ► 
[C] = F
→ pontosság
D [D] = 1
→ szám → pontosság
d, r
AWG, SWG, MWG
Elfogadott
AWG-nél 1/0==0, 2/0==00, 3/0==000, 4/0==0000;
BWG-nél 1/0==0, 2/0==00, 3/0==000, 4/0==0000, 5/0==00000;
SWG-nél 1/0==0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0 méret.
 ►   ► 
[d] = m
→ hétköznapi → pontosság
δ [δ] = 1
→ szög
δ [δ] = m
→ távolság
E
E
 ►   ► 
[E] = V * m-1
→ pontosság
E
W
 ►   ► 
[Q] = J
→ hétköznapi → pontosság
εr
 ►   ► 
r] = 1
→ szám → pontosság
f
 • ▼ ~
 • ► ~
 • ▲ ~
 • BC -
 • LF -
 • MF -
 ►   ► 
 ►   ► 
[f] = Hz = s-1
→ pontosság
Ez a program - a Föld aktuális alakja helyett - egy 6371200 m sugarú gömbbel számol.
A földrajzi adatbázis ( - - földrajzi koordináták ) nem feltétlenül teljes és pontos.
→ APRS → QTH lokátor → szög → QRB → QTE
Φ
Ψ
 ►   ► 
→ pontosság
g
 ►   ► 
 ►   ► 
[g] = m * s-2
→ pontosság
G [G] = N
→ pontosság
G Konduktancia.
 ►   ► 
[G] = S
→ pontosság
γ
 ►   ► 
[γ] = S * m-1
→ pontosság
h
 ►   ► 
[h] = bit
→ bit → pontosság
I
 ►   ► 
[I] = A
→ effektív → pontosság
J
 ►   ► 
[J] = A * m-2
→ pontosság
J-1
 ►   ► 
[J-1] = m2 * A-1
→ pontosság
k
( antenna )
[k] = 1
→ szám → pontosság
k
( tápvonal, koaxiális kábel )
 ►   ► 
[k] = 1
→ szám → pontosság
l
 ►   ► 
[l] = m
→ pontosság
L
 ►   ► 
[L] = H
→ pontosság
λ → hosszúság [λ] = m
lg() log10(). lg(2) ~ 0,30103.
ln() loge(). ln(2) ~ 0,69315.
m
 ►   ► 
[m] = kg
→ pontosság
M [M] = H
→ induktivitás
μr
 ►   ► 
r] = 1
→ szám → pontosság
N → szám [N] = 1
→ pontosság
P
 • decibel
 • neper
 ►  P:  ► 
[P] = W
→ duplex előjel → pontosság
Ψ → mágneses fluxus
Q
 ►   ► 
[Q] = C
→ hétköznapi → pontosság
Q [Q] = 1
→ szám → pontosság
QRB Két rádióállomás, földrajzi hely közötti távolság.
[QRB] = km
→ hosszúság → Föld
QTE Rádióállomás, földrajzi hely iránya tőlem, az északi irányhoz képest.
ÉNY 315° ↖ É ↑   0° ↗ ÉK 45°
NY 270° ← → K 90°
DNY 225° ↙ D ↓ 180° ↘ DK 135°
[QTE] = fok
→ szög → Föld
QTH Rádióállomás helye.
( A település neve nagybetűvel kezdődik, például "Kazincbarcika". )
R
 ►   ► 
[R] = Ω
A 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről már NEM tartalmazza a megohm használatának előírását.
→ pontosság
R'
 ►   ► 
[R'] = Ω * m-1
→ pontosság
Rb
 ►   ► 
[Rb] = bit * s-1
→ bit → pontosság
ρ
 ►   ► 
 ►   ► 
[ρ] = kg * m-3
→ pontosság
ρ
 ►   ► 
 ►   ► 
[ρ] = Ω * m
→ pontosság
t
τ
T
 ►   ► 
[t] = [τ] = s
→ hétköznapi → pontosság
T
 ►   ► 
[T] = K
→ hétköznapi → pontosság
U
 • decibel
  • , például 3 dB 1 mV == 1,413 mV.
  • , például -6 dB 1 mW 600 Ω == 388,2 mV.
 • neper [ pdf • neper ]
 • S
  • S < 30 MHz S5: S5 == 10 dB 1 μV == 3,162 μV ( S9 == 50,12 μV )
  • S > 30 MHz S5: S5 == -10 dB 1 μV == 316,2 nV ( S9 == 5,012 μV )
  • S(n+1) == S(n) + 6 dB.
 • S [ pdf • www.puskas.hu: Rádió vevőkészülékek ]
  • S < 30 MHz S9: S9 == 50 μV ( S5 == 3,125 μV )
  • S > 30 MHz S9: S9 == 5 μV ( S5 == 312,5 nV )
  • S(n+1) == 2 * S(n).
 ►   ► 
[U] = V
→ duplex előjel → eff → pontosság
UL Maidenhead QTH lokátor. Formája:
RR99XX99XX
 • RR AA .. RR
 • 99 00 .. 99
 • XX AA .. XX
Kisebb pontosság esetén a kód rövidebb: 10, 8, 6, 4 vagy 2 karakter lehet.
→ Föld → pontosság
v
 ►   ► 
 ►   ► 
[v] = m * s-1
→ pontosság
V
 ►   ► 
[V] = m3
→ hétköznapi → pontosság
W → energia
X Reaktancia.
[X] = Ω
→ pontosság
XC Kapacitív reaktancia.
[XC] = Ω
→ pontosság
XL Induktív reaktancia.
[XL] = Ω
→ pontosság
Y
Y =
Y =
[Y] = S
→ komplex → pontosság
Z
Z =
Z =
[Z] = Ω
→ komplex → pontosság
ZIP Budapest kiválasztásához "1".
Budapesti kerületet megadhatsz, ha csak az első három számjegyet írod be, például 21. ( XXI. ) kerület "121".
C kondenzátor kerámia 4, 5, 6
C kondenzátor csillám 6
C kondenzátor fólia
C kondenzátor elektrolit
C kondenzátor tantál
D dióda 1, 2, 3, 4, 5
F biztosító 1
L tekercs 3, 4, 5
R ellenállás 1, 3, 4, 5, 6
VDR 3, 4
Z dióda 3
RCA 1
230 V huzal 1, 2
Rádióvezérelt modellirányítás
27 MHz, 53 MHz
1, 2
10 -50 és 10 50 között van.
Tapasztalat szerint 'pontos' eredmény kiírása esetén az utolsó ( nálam 17. ) számjegy nem feltétlenül pontos.
Kapcsolat nélkül is használhatod, ha letöltöd és kicsomagolod: "szamolo hg9ieg 2022-03-02.tar.gz"
Visszajelzés

⌂ Index

Verzió: 2022-03-02 ( 2010-09-05 .. 2022-02-02 21:09:23 UTC )
gg630504 Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! external gg630504 HG9IEG