# 2010-05-11 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások
2010-05-11 Sorosan kapcsolt ellenállások
2010-05-11 Számoló
2010-05-13 Párhuzamosan kapcsolt kapacitások
2010-05-13 Sorosan kapcsolt kapacitások
2010-05-18 Frekvencia - hullámhosszból és ( relatív permittivitásból vagy rövidülési tényezőből )
2010-05-18 Hullámhossz - frekvenciából és ( rövidülési tényezőből vagy relatív permittivitásból )
2010-05-20 Frekvencia - hullámhosszból és sebességből
2010-05-20 Frekvencia - periódusidőből
2010-05-20 Hullámhossz - frekvenciából és sebességből
2010-05-20 Periódusidő - frekvenciából
2010-05-21 Terület, keresztmetszet - átmérőből, sugárból, oldalhosszból
2010-05-22 Oldalhossz és átmérő és sugár - területből, keresztmetszetből
2010-05-24 Áramerősség és teljesítmény - ( vezetésből vagy ellenállásból ) és feszültségből
2010-05-24 Vezetés, áramerősség és ellenállás - teljesítményből és feszültségből
2010-05-25 Áramerősség és feszültség - ( vezetésből vagy ellenállásból ) és teljesítményből
2010-05-25 Teljesítmény és feszültség - ( vezetésből vagy ellenállásból ) és áramerősségből
2010-05-25 Vezetés, ellenállás és feszültség - áramerősségből és teljesítményből
2010-05-25 Vezetés, teljesítmény és ellenállás - áramerősségből és feszültségből
2010-05-31 Induktivitás - fajlagos induktivitásból és menetszámból
2010-05-31 Menetszám - fajlagos induktivitásból és induktivitásból
2010-05-31 Sávszélesség, rövidítési tényező, dipólhossz és jósági tényező - dipólméretből és frekvenciából
2010-06-01 Ellenállás és teljesítmény erősítés - kivezetésszámból és ellenállásból ( ellenállásos teljesítményosztó )
2010-06-01 Fajlagos induktivitás - induktivitásból és menetszámból
2010-06-02 Modulációs sebesség és elemi idő - tradicionális távíró sebességből
2010-06-03 Ellenállás - LM317-hez feszültségből
2010-06-04 Feszültség - LM317-hez ellenállásból
2010-06-12 Ohm törvénye (R)
2010-06-13 Ellenállás vagy feszültség - LM317-hez ellenállásból vagy feszültségből
2010-06-13 Frekvencia, váltakozó áramú vezetés vagy ellenállás - kapacitásból és induktivitásból ( rezgőkör )
2010-06-13 Induktivitás, váltakozó áramú vezetés és ellenállás - kapacitásból és frekvenciából ( rezgőkör )
2010-06-13 Kapacitás, váltakozó áramú vezetés és ellenállás - frekvenciából és induktivitásból ( rezgőkör )
2010-06-13 LM317
2010-06-13 Rezgőkör, Thomson képlet (C,L)
2010-06-14 Részellenállás - részellenállásból és párhuzamos eredőellenállásból
2010-06-14 Részellenállás - részellenállásból és soros eredőellenállásból
2010-06-14 Részkapacitás - részkapacitásból és párhuzamos eredőkapacitásból
2010-06-14 Részkapacitás - részkapacitásból és soros eredőkapacitásból
2010-06-15 Párhuzamosan kapcsolt induktivitások
2010-06-15 Sorosan kapcsolt induktivitások
2010-06-20 Képzetes ellenállás, váltakozó áramú vezetés és ellenállás - kapacitásból és frekvenciából
2010-06-21 Frekvencia - kapacitásból és váltakozó áramú ellenállásól
2010-06-21 Kapacitás - frekvenciából és váltakozó áramú ellenállásból
2010-06-22 Frekvencia - induktivitásból és váltakozó áramú ellenállásból
2010-06-22 Induktivitás - frekvenciából és váltakozó áramú ellenállásból
2010-06-22 Képzetes ellenállás, váltakozó áramú vezetés és ellenállás - frekvenciából és induktivitásból
2010-06-23 AWG - keresztmetszetből vagy átmérőből vagy sugárból
2010-06-23 Huzalméretek (AWG,BWG,SWG)
2010-06-23 Terület, átmérő és sugár - AWG-ből
2010-06-23 Terület, átmérő és sugár - SWG-ből
2010-06-24 Ellenállások (R)
2010-06-24 Induktivitások (L)
2010-06-24 Kapacitások ( C )
2010-06-30 Ellenállás csillag - deltából (Δ)
2010-06-30 Ellenállás delta (Δ) - csillagból
2010-07-02 Csillapítók ( R )
2010-07-02 Frissülés
2010-07-03 Frekvencia - kapacitásból és induktivitásból :)
2010-07-03 Új
2010-07-05 Aszimmetrikus Π csillapító
2010-07-11 Aszimmetrikus áthidalt T csillapító
2010-07-11 Aszimmetrikus T csillapító
2010-07-11 Szimmetrikus Π csillapító
2010-07-12 Szimmetrikus T csillapító
2010-07-14 Lidércnyomás - szellemszámból és területből :)
2010-08-01 Állandók ( c, e, ε0, k, μ0, π )
2010-08-01 Kör induktivitása - körméretből és menetszámból
2010-08-08 Frekvenciák, sávok
2010-08-09 Veszteségi és jósági tényező
2010-08-11 Kör menetszáma - körméretből és induktivitásból
2010-08-12 Kör átmérője - induktivitásból és menetszámból
2010-08-13 Egyenes huzal induktivitása - huzalhosszból
2010-08-14 Egyenes huzal hossza - induktivitásból
2010-08-17 Tartalom
2010-08-20 Egyenlő oldalú háromszög induktivitása - oldalhosszból és menetszámból
2010-08-20 Vezetés, áramerősség, teljesítmény, ellenállás, feszültség
2010-08-21 Háromszög menetszáma - oldalhosszból és induktivitásból
2010-08-21 Háromszög oldalhossza - induktivitásból és menetszámból
2010-08-23 Négyzet induktivitása - oldalhosszból és menetszámból
2010-08-23 Négyzet menetszáma - oldalhosszból és induktivitásból
2010-08-24 Négyzet oldalhossza - induktivitásból és menetszámból
2010-09-02 Kapacitás és induktivitás - frekvenciából és váltakozó áramú ellenállásból
2010-09-05 Leírás
2010-09-05 Segítség ☺
2010-09-12 Ellenállás - vezetésből
2010-09-12 Vezetés - ellenállásból
2010-10-18 Áramerősségek összege és közepei
2010-10-18 Feszültségek összege és közepei
2010-10-18 Frekvenciák összege és közepei
2010-10-18 Hosszúságok összege és közepei
2010-10-18 Idők összege és közepei
2010-10-18 Párhuzamosan kapcsolt vezetések
2010-10-18 Sorosan kapcsolt feszültség erősítők
2010-10-18 Sorosan kapcsolt teljesítmény erősítők
2010-10-18 Teljesítmények összege és közepei
2010-10-21 Feszültség erősítés - bemenő és kimenő feszültségből
2010-10-21 Feszültség - feszültség erősítésből és feszültségből
2010-10-21 Sorosan kapcsolt vezetések
2010-10-21 Teljesítmény erősítés - bemenő és kimenő teljesítményből
2010-10-21 Teljesítmény - teljesítményerősítésből és teljesítményből
2010-10-23 Erősítők
2010-10-25 Ellenállás és vezetés - huzalméretből, fajlagos vezetésből vagy fajlagos ellenállásból és hosszból
2010-10-26 Fajlagos vezetés és fajlagos ellenállás - huzalméretből és vezetésből vagy ellenállásból és hosszból
2010-10-27 Hosszúság - keresztmetszetből, ( vezetésből vagy ellenállásból ) és ( fajlagos vezetésből vagy fajlagos ellenállásból )
2010-10-28 Fajlagos ellenállás (A,G,γ,l,R,ρ)
2010-10-28 Keresztmetszet - vezetésből vagy ellenállásból, fajlagos vezetésből vagy ellenállásból és hosszból
2010-11-13 Egysoros tekercs induktivitása - átmérőből, hosszból és menetszámból
2010-11-18 Egysoros tekercs menetszáma - körméretből, hosszból és induktivitásból
2011-04-28 Alkatrész értéksorok - EIA
2011-04-29 Óra - UTC
2011-04-29 Óra - UTC :)
2011-05-01 Ellenállás - párhuzamosan kapcsolt LED-ekhez
2011-05-01 LED
2011-05-09 Alkatrész színkód gyakorló
2011-05-18 Ellenállás - sorosan kapcsolt LED-ekhez
2011-06-17 Kristály frekvencia Maros, Titán, Veszprém, IC-22A rádióhoz - vivőfrekvenciából
2011-06-18 Vivőfrekvencia Maros, Titán, Veszprém, IC-22A rádióhoz - kristály frekvenciából
2011-06-22 Maros, Titán, Veszprém, IC-22A, FTL-7005
2011-06-23 Görög betűk
2011-06-23 Időállandó (C,L,R)
2011-06-23 Induktivitás és ellenállás - kapacitásból és időállandóból
2011-06-23 Kapacitás és ellenállás - induktivitásból és időállandóból
2011-06-23 Kapacitás és időállandó - induktivitásból és ellenállásból
2011-06-23 Kapacitás és induktivitás - ellenállásból és időállandóból
2011-06-24 Áramerősség és induktivitás - energiából és tekercsfluxusból
2011-06-24 Ellenállás és időállandó - kapacitásból és induktivitásból
2011-06-24 Energia és feszültség - kapacitásból és töltésből vagy áramerősségből és időből
2011-06-24 Energia és töltés - kapacitásból és feszültségből
2011-06-24 Induktivitás és időállandó - kapacitásból és ellenállásból
2011-06-24 Kapacitás és energia - töltésből vagy áramerősségből és időből és feszültségből
2011-06-24 Kapacitás és feszültség - energiából és töltésből vagy áramerősségből és időből
2011-06-24 Kapacitás és töltés - energiából és feszültségből
2011-06-24 Töltés és feszültség - kapacitásból és energiából
2011-06-25 Áramerősség és tekercsfluxus - energiából és induktivitásból
2011-06-25 Energia és áramerősség - induktivitásból és tekercsfluxusból
2011-06-25 Energia és induktivitás - áramerősségből és tekercsfluxusból
2011-06-25 Energia és tekercsfluxus - áramerősségből és induktivitásból
2011-06-25 Induktivitás és tekercsfluxus - energiából és áramerősségből
2011-06-30 Ellenállás - kapacitásból, időből és feszültségekből
2011-06-30 Feszültség - kapacitásból, ellenállásból, időből és feszültségből
2011-06-30 Idő - kapacitásból, ellenállásból és feszültségekből
2011-06-30 Kapacitás - ellenállásból, időből és feszültségekből
2011-07-01 Áramerősség - kapacitásból, frekvenciából és feszültségből
2011-07-01 Feszültség - kapacitásból, frekvenciából és áramerősségből
2011-07-01 Frekvencia - kapacitásból, áramerősségből és feszültségből
2011-07-01 Kapacitás - frekvenciából, áramerősségből és feszültségből
2011-07-05 Ellenállások - áramerősségből, ellenállásból, feszültségekből ( feszültségosztó )
2011-07-06 Feszültségosztó
2011-07-06 Soros kapacitás vagy induktivitás és ellenállás - frekvenciából és váltakozó áramú vezetésből vagy ellenállásból
2011-07-08 Váltakozó áramú vezetés és ellenállás - soros kapacitásból, induktivitásból, ellenállásból és frekvenciából
2011-07-09 Kapacitás, induktivitás, ellenállás
2011-07-10 Váltakozó áramú vezetés és ellenállás - párhuzamos kapacitásból, induktivitásból, ellenállásból és frekvenciából
2011-07-11 Váltakozó áramú ellenállás - váltakozó áramú vezetésből
2011-07-11 Váltakozó áramú ellenállások összege és közepei
2011-07-11 Váltakozó áramú vezetés - váltakozó áramú ellenállásból
2011-07-11 Váltakozó áramú vezetések összege
2011-07-11 Váltakozó áramú vezetés, ellenállás
2011-07-13 Párhuzamos kapacitás vagy induktivitás és ellenállás - frekvenciából és váltakozó áramú vezetésből vagy ellenállásból
2011-07-17 Mennyiség átszámoló
2011-07-20 Áramerősség - töltésből és időből
2011-07-20 Idő - áramerősségből és töltésből
2011-07-20 Töltés - áramerősségből és időből
2011-07-21 SI prefix
2011-07-25 Áramerősség és idő - áramerősségekből, időkből és töltésből
2011-07-25 Veszteségi és jósági tényező és soros ellenállás - kapacitásból, frekvenciából és párhuzamos ellenállásból
2011-07-25 Veszteségi és jósági tényező valamint párhuzamos ellenállás - kapacitásból, frekvenciából és soros ellenállásból
2011-07-26 Veszteségi és jósági tényező és soros ellenállás - frekvenciából, induktivitásból és párhuzamos ellenállásból
2011-07-26 Veszteségi és jósági tényező valamint párhuzamos ellenállás - frekvenciából, induktivitásból és soros ellenállásból
2011-07-27 Frekvencia - sávszélességből és veszteségi vagy jósági tényezőből
2011-07-27 Sávszélesség - frekvenciából és veszteségi vagy jósági tényezőből
2011-07-27 Veszteségi és jósági tényező - sávszélességből és frekvenciából
2011-07-30 Sávszélesség, frekvencia, veszteségi és jósági tényező - kapacitásból, induktivitásból, ellenállásból
2011-08-05 Adatátviteli sebesség - információmennyiségből és időből
2011-08-06 APRS, UL és hely - APRS-ből, UL-ből vagy földrajzi koordinátákból
2011-08-06 Idő - információmennyiségből és adatátviteli sebességből
2011-08-06 Információ
2011-08-06 Információmennyiség - adatátviteli sebességből és időből
2011-08-10 Hely (QTH)
2011-08-11 Távolság és irányok - APRS-ekből, UL-ekből vagy földrajzi koordinátákból
2011-08-18 Sebesség - hosszúságból és időből
2011-08-19 Hosszúság - időből és sebességből
2011-08-19 Idő - hosszúságból és sebességből
2011-08-21 Hely - két helyből és két irányból
2011-09-23 Elsőfokú szűrő (C,L,R)
2011-09-23 Kapacitás és ellenállás - frekvenciából és induktivitásból
2011-09-23 Kapacitás és induktivitás - frekvenciából és ellenállásból
2011-09-24 Frekvencia és ellenállás - kapacitásból és induktivitásból
2011-09-24 Frekvencia és induktivitás - kapacitásból és ellenállásból
2011-09-24 Induktivitás és ellenállás - kapacitásból és frekvenciából
2011-09-24 Kapacitás és frekvencia - induktivitásból és ellenállásból
2011-10-19 Hosszegységre eső ellenállás - hosszúságból és ellenállásból
2011-10-21 Ellenállás - hosszból és hosszegységre eső ellenállásból
2011-10-21 Hosszegységre eső ellenállás
2011-10-21 Hosszúság - ellenállásból és hosszegységre eső ellenállásból
2011-10-22 Áramerősség - huzaméretből és áramsűrűségből
2011-10-22 Áramsűrűség - huzalméretből és áramerősségből
2011-10-22 Terület és átmérő - áramerősségből és áramsűrűségből
2011-10-22 :)
2011-10-29 Hívójel - településből, irányítószámból, UL-ből vagy földrajzi koordinátákból
2011-11-05 Idő - teljesítményből vagy áramerősségből és feszültségből és munkából
2011-11-05 Teljesítmény - időből és munkából
2011-11-06 Munka - teljesítményből vagy áramerősségből és feszültségből és időből
2011-12-31 Tartalomjegyzék
2012-02-20 Terület, átmérő és sugár - BWG-ből
2012-02-20 Térfogat - átmérőből, sugárból, oldalhosszból
2012-02-23 Sűrűség - tömegből és térfogatból
2012-02-24 Térfogat - tömegből és sűrűségből
2012-02-24 Tömeg - sűrűségből és térfogatból
2012-02-25 Súly - gyorsulásból és tömegből
2012-02-26 Súly, tömeg - gyorsulásból, sűrűségből és térfogatból
2012-03-01 Behatolási mélység, keresztmetszet, vezetés és ellenállás - huzalméretből, hosszból, frekvenciából, fajlagos vezetésből vagy -ellenállásból és relatív permeabilitásból
2012-03-18 Hőmérséklet - hőmérsékleti együtthatóból és vezetésből vagy ellenállásból és hőmérsékletből
2012-03-18 Vezetés és ellenállás - hőmérsékleti együtthatóból és vezetésből vagy ellenállásból és hőmérsékletből
2012-03-19 Hőmérséklet - hőmérsékleti együtthatóból, kapacitásból és hőmérsékletekből
2012-03-19 Hőmérsékleti együttható kapacitásból és hőmérsékletekből
2012-03-19 Hőmérsékleti együttható vezetésből vagy ellenállásból és hőmérsékletből
2012-03-19 Hőmérsékleti együttható (α,C,G,R,T)
2012-03-19 Kapacitás - hőmérsékleti együtthatóból, kapacitásból és hőmérsékletekből
2012-03-22 Elektromos térerősség - hosszúságból és feszültségből
2012-03-22 Feszültség - elektromos térerősségből és hosszúságból
2012-03-22 Hosszúság - elektromos térerősségből és feszültségből
2012-03-25 Alkatrész színkód fejtő
2012-06-07 Kapacitás csillag - deltából (Δ)
2012-06-07 Kapacitás delta (Δ) - csillagból
2012-12-26 Áramerősség - kapacitásból, frekvenciából, egyenirányítási módszerből és feszültségből
2012-12-26 Feszültség - kapacitásból, frekvenciából, áramerősségből és egyenirányítási módszerből
2012-12-26 Frekvencia - kapacitásból, áramerősségből, egyenirányítási módszerből és feszültségből
2012-12-26 Kapacitás - frekvenciából, áramerősségből, egyenirányítási módszerből és feszültségből
2013-01-27 Teljesítményerősítés ( veszteség ), teljesítmény és feszültség - hosszegységre eső erősítésből, frekvenciákból, hosszból, teljesítményből és feszültségből ( tápvonal )
2013-06-01 Időpont - időpontból és időzónákból
2022-01-27 Szöveg, táblázat, C, JavaScript - adatból ( α, AL, E, εr, f, k, μr, ρ, TZ, v )

⌂ Index

Verzió: 2022-03-02 ( 2010-07-03 .. 2016-12-08 23:22:14 UTC )
gg630504  Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!  external  gg630504 HG9IEG