Tartalom Content

A Alkatrész értéksorok - EIA
Alkatrész színkód fejtő
Alkatrész színkód gyakorló
Á Állandók ( c, e, ε0, k, μ0, π )
C C,L,R
E Ellenállások (R)
Elsőfokú szűrő (C,L,R)
Erősítők
F Fajlagos ellenállás (A,G,γ,l,R,ρ)
Feszültségosztó
Frissülés
G G,I,P,R,U
H Hely (QTH)
Hosszegységre eső ellenállás
Hőmérsékleti együttható (α,C,G,R,T)
Huzalméretek (AWG,BWG,SWG)
I Időállandó (C,L,R)
Induktivitások (L)
Információ
K Kapacitások ( C )
L LED
LM317
M Maros, Titán, Veszprém, IC-22A, FTL-7005
Mennyiség átszámoló
O Ohm törvénye (R)
R Rezgőkör, Thomson képlet (C,L)
S SI prefix
T Tartalomjegyzék
Ú Új
V Veszteségi és jósági tényező
Y Y, Z

Tárgymutató Index

adatátviteli sebesség:Rb h:információmennyiségből és t:időből
admittancia:Y ● →váltakozó áramú vezetés:Y
APRS APRS-ből, UL-ből vagy földrajzi koordinátákból ( QTH )
AWG A:keresztmetszetből vagy d:átmérőből vagy r:sugárból
áramerősség:I C:kapacitásból, f:frekvenciából és U:feszültségből ( C )
C:kapacitásból, f:frekvenciából, I:áramerősségből, n:egyenirányítási módszerből és feszültségből ( hullámosság, brumm )
E:energiából és L:induktivitásból ( L )
E:energiából és Ψ:tekercsfluxusból ( L )
G:vezetésből és P:teljesítményből ( R )
G:vezetésből és U:feszültségből ( R )
huzalméretből és J:áramsűrűségből
huzalméretből és J-1:áramritkaságból
I:áramerősségekből, t:időkből és Q:töltésből
I:részáramerősségekből
L:induktivitásból és Ψ:tekercsfluxusból ( L )
P:teljesítményből és U:feszültségből ( R )
Q:töltésből és t:időből
R:ellenállásból és P:teljesítményből ( R )
R:ellenállásból és U:feszültségből ( R )
áramritkaság:J-1 huzalméretből és I:áramerősségből
áramsűrűség:J huzalméretből és I:áramerősségből
áthidalt T aszimmetrikus áthidalt T csillapító ( R )
átmérő:d AWG-ből
BWG-ből
● →huzalméret
I:áramerősségből és J:áramsűrűségből
I:áramerősségből és J-1:áramritkaságból
kör A:területéből, keresztmetszetből
köré; L:induktivitásból és N:menetszámból ( L )
SWG-ből
átütési szilárdság:E l:hosszúságból és U:feszültségből
behatolási mélység:δ huzalméretből, l:hosszból, f:frekvenciából, γ:fajlagos vezetésből és μr:relatív permeabilitásból
huzalméretből, l:hosszból, f:frekvenciából, ρ:fajlagos ellenállásból és μr:relatív permeabilitásból
c állandó: vákuumbeli fénysebesség
C forrás adatból ( α, AL, E, εr, f, k, μr, ρ, TZ, v )
cos φ ● →teljesítménytényező:cos φ
csillag deltából ( C )
deltából ( R )
csillapítás ● →teljesítmény erősítés:AP
csillapító aszimmetrikus áthidalt T csillapító ( R )
aszimmetrikus Π csillapító ( R )
aszimmetrikus T csillapító ( R )
mind az ötféle
szimmetrikus Π csillapító ( R )
szimmetrikus T csillapító ( R )
delta csillagból ( C )
csillagból ( R )
dipólhossz:l dipólméretből és f:frekvenciából
elektromos térerősség:E l:hosszúságból és U:feszültségből
elemi idő:T ● →idő:T
ellenállás:R aszimmetrikus áthidalt T csillapítóé ( R )
aszimmetrikus Π csillapítóé ( R )
aszimmetrikus T csillapítóé ( R )
α:hőmérsékleti együtthatóból, G:vezetésből és T:hőmérsékletből
α:hőmérsékleti együtthatóból, R:ellenállásból és T:hőmérsékletből
csillag - deltából (Δ) ( R )
C:kapacitásból és f:frekvenciából ( elsőfokú szűrő )
C:kapacitásból és L:induktivitásból ( C, L, R )
C:kapacitásból és L:induktivitásból ( elsőfokú szűrő )
C:kapacitásból és τ:időállandóból ( C, L, R )
C:kapacitásból, f:frekvenciából és párhuzamos R:ellenállásból ( C )
C:kapacitásból, f:frekvenciából és soros R:ellenállásból ( C )
C:kapacitásból, t:időből és U:feszültségekből ( C, R )
delta (Δ) - csillagból ( R )
f:frekvenciából és L:induktivitásból ( elsőfokú szűrő )
f:frekvenciából és Y:váltakozó áramú vezetésből ( párhuzamos C, L, R )
f:frekvenciából és Y:váltakozó áramú vezetésből ( soros C, L, R )
f:frekvenciából és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( párhuzamos C, L, R )
f:frekvenciából és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( soros C, L, R )
f:frekvenciából, L:induktivitásból és párhuzamos R:ellenállásból ( L )
f:frekvenciából, L:induktivitásból és soros R:ellenállásból ( L )
G:vezetésből
huzalméretből, γ:fajlagos vezetésből és l:hosszból
huzalméretből, l:hosszból, f:frekvenciából, γ:fajlagos vezetésből és μr:relatív permeabilitásból
huzalméretből, l:hosszból, f:frekvenciából, ρ:fajlagos ellenállásból és μr:relatív permeabilitásból
huzalméretből, ρ:fajlagos ellenállásból és l:hosszból
I:áramerősségből és P:teljesítményből ( R )
I:áramerősségből és U:feszültségből ( R )
I:áramerősségből, R:ellenállásból, U:feszültségekből ( feszültségosztó, R )
LM317-hez U:feszültségből 1. ( R )
LM317-hez U:feszültségből 2. ( R )
l:hosszból és R':hosszegységre eső ellenállásból ( huzal )
L:induktivitásból és τ:időállandóból ( C, L, R )
N:kivezetésszámból és R:ellenállásból ( ellenállásos teljesítményosztó, R )
párhuzamosan kapcsolt LED-ekhez
párhuzamosan kapcsolt R:ellenállásoké ( R )
P:teljesítményből és U:feszültségből ( R )
R:részellenállásból és párhuzamos R:eredőellenállásból ( R )
R:részellenállásból és soros R:eredőellenállásból ( R )
sorosan kapcsolt LED-ekhez
sorosan kapcsolt R:ellenállásoké ( R )
szimmetrikus Π csillapítóé ( R )
szimmetrikus T csillapítóé ( R )
energia:E C:kapacitásból és Q:töltésből ( C )
C:kapacitásból és U:feszültségből ( C )
C:kapacitásból, I:áramerősségből és t:időből ( C )
I:áramerősségből és L:induktivitásból ( L )
I:áramerősségből és Ψ:tekercsfluxusból ( L )
I:áramerősségből és t:időből és U:feszültségből ( C )
L:induktivitásból és Ψ:tekercsfluxusból ( L )
Q:töltésből és U:feszültségből ( C )
energia:W ● →munka:W
erősítés ● →feszültség erősítés:AU
● →teljesítmény erősítés:AP
ε0 állandó: vákuum permittivitása
fajlagos ellenállás:ρ huzalméretből, G:vezetésből és l:hosszból
huzalméretből, R:ellenállásból és l:hosszból
fajlagos induktivitás:AL L:induktivitásból és N:menetszámból ( L )
fajlagos vezetés:γ huzalméretből, G:vezetésből és l:hosszból
huzalméretből, R:ellenállásból és l:hosszból
feszültség erősítés:AU sorosan kapcsolt feszültség erősítőké
U:feszültségekből ( bemenő és kimenő )
feszültség:U a:hosszegységre eső erősítésből ( veszteségből ), f:frekvenciákból, l:hosszúságból és U:feszültség ( tápvonal )
AU:feszültség erősítésből és U:feszültségből
C:kapacitásból és E:energiából ( C )
C:kapacitásból és Q:töltésből ( C )
C:kapacitásból, f:frekvenciából és I:áramerősségből ( C )
C:kapacitásból, f:frekvenciából, I:áramerősségből és n:egyenirányítási módszerből ( hullámosság, brumm )
C:kapacitásból, I:áramerősségből és t:időből ( C )
C:kapacitásból, R:ellenállásból, t:időből és U:feszültségből ( C, R )
E:elektromos térerősségből és l:hosszúságból
E:energiából és Q:töltésből ( C )
E:energiából, I:áramerősségből és t:időből ( C )
G:vezetésből és I:áramerősségből ( R )
G:vezetésből és P:teljesítményből ( R )
I:áramerősségből és P:teljesítményből ( R )
LM317-hez R:ellenállásból 1. ( R )
LM317-hez R:ellenállásból 2. ( R )
R:ellenállásból és I:áramerősségből ( R )
R:ellenállásból és P:teljesítményből ( R )
U:részfeszültségekből
frekvencia:f B:sávszélességből és D:veszteségi tényezőből ( C, L )
B:sávszélességből és Q:jósági tényezőből ( C, L )
C:kapacitásból és L:induktivitásból ( elsőfokú szűrő )
C:kapacitásból és L:induktivitásból ( rezgőkör )
C:kapacitásból és R:ellenállásból ( elsőfokú szűrő )
C:kapacitásból és XC:képzetes ellenállásból ( C )
C:kapacitásból és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( C )
C:kapacitásból, I:áramerősségből és U:feszültségből ( C )
C:kapacitásból, I:áramerősségből, n:egyenirányítási módszerből és feszültségből ( hullámosság, brumm )
C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból ( rezgőkör )
f:részfrekvenciákból
kristályé; Maros, Titán, Veszprém, IC-22A rádióhoz - f:vivőfrekvenciából
L:induktivitásból és R:ellenállásból ( elsőfokú szűrő )
L:induktivitásból és XL:képzetes ellenállásból ( L )
L:induktivitásból és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( L )
λ:hullámhosszból és εr:relatív permittivitásból
λ:hullámhosszból és k:rövidülési tényezőből
λ:hullámhosszból és v:sebességből
sávok
T:periódusidőből
vivőé; Maros, Titán, Veszprém, IC-22A rádióhoz - kristály f:frekvenciából
harmonikus közép C:kapacitásoké ( C )
f:frekvenciáké
G:vezetéseké
I:áramerősségeké
l:hosszúságoké
P:teljesítményeké
R:ellenállásoké
t:időké
U:feszültségeké
Y:váltakozó áramú vezetéseké
Z:váltakozó áramú ellenállásoké
hely:QTH APRS-ből, UL-ből vagy földrajzi koordinátákból ( QTH )
két földrajzi helyből ( QTH ) és két irányból ( QTE )
hívójel településből, irányítószámból, UL-ből vagy földrajzi koordinátákból
hosszegységre eső ellenállás:R' l:hosszúságból és R:ellenállásból ( huzal )
hosszúság:l A:keresztmetszetből, G:vezetésből és γ:fajlagos vezetésből
A:keresztmetszetből, G:vezetésből és ρ:fajlagos ellenállásból
A:keresztmetszetből, R:ellenállásból és γ:fajlagos vezetésből
A:keresztmetszetből, R:ellenállásból és ρ:fajlagos ellenállásból
● →dipólhossz:l
egyenes huzalé; L:induktivitásból
E:elektromos térerősségből és U:feszültségből
● →hullámhossz:λ
l:részhosszúságokból
● →oldalhossz:l
R:ellenállásból és R':hosszegységre eső ellenállásból ( huzal )
t:időből és v:sebességből
hőmérsékleti együttható:α C:kapacitásból és T:hőmérsékletekből
G:vezetésből és T:hőmérsékletből
R:ellenállásból és T:hőmérsékletből
hőmérséklet:T α:hőmérsékleti együtthatóból, C:kapacitásból és T:hőmérsékletből
α:hőmérsékleti együtthatóból, G:vezetésből és T:hőmérsékletből
α:hőmérsékleti együtthatóból, R:ellenállásból és T:hőmérsékletből
hullámhossz:λ f:frekvenciából és εr:relatív permittivitásból
f:frekvenciából és k:rövidülési tényezőből
f:frekvenciából és v:sebességből
huzalméret ● →terület:A, keresztmetszet:A, átmérő:d, sugár:r
időállandó:τ C:kapacitásból és L:induktivitásból ( C, L, R )
C:kapacitásból és R:ellenállásból ( C, L, R )
L:induktivitásból és R:ellenállásból ( C, L, R )
idő:t C:kapacitásból, R:ellenállásból és U:feszültségekből ( C, R )
h:információmennyiségből és RB:adatátviteli sebességből
● →időállandó:τ
I:áramerősségből és Q:töltésből
I:áramerősségből, U:feszültségből és W:munkából
I:áramerősségekből, t:időkből és Q:töltésből
l:hosszúságból és v:sebességből
● →periódusidő:T
P:teljesítményből és W:munkából
idő:T tradicionális távíró sebességből
idő:t t:időből és TZ:időzónákból
t:részidőkből
UTC
impedancia:Z ● →váltakozó áramú ellenállás:Z
induktivitás:L AL:fajlagos induktivitásból és N:menetszámból ( L )
C:kapacitásból és f:frekvenciából ( elsőfokú szűrő )
C:kapacitásból és f:frekvenciából ( rezgőkör )
C:kapacitásból és R:ellenállásból ( C, L, R )
C:kapacitásból és R:ellenállásból ( elsőfokú szűrő )
C:kapacitásból és τ:időállandóból ( C, L, R )
egyenes huzalé - l:huzalhosszból ( L )
egyenlő oldalú háromszögé, l:oldalhosszból és N:menetszámból ( L )
egysoros tekercsé - d:átmérőből, l:hosszból és N:menetszámból ( L )
E:energiából és I:áramerősségből ( L )
E:energiából és Ψ:tekercsfluxusból ( L )
f:frekvenciából és R:ellenállásból ( elsőfokú szűrő )
f:frekvenciából és XL:képzetes ellenállásból ( L )
f:frekvenciából és Y:váltakozó áramú vezetésből ( párhuzamos C, L, R )
f:frekvenciából és Y:váltakozó áramú vezetésből ( soros C, L, R )
f:frekvenciából és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( L )
f:frekvenciából és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( párhuzamos C, L, R )
f:frekvenciából és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( soros C, L, R )
f:frekvenciából és |Z|:váltakozó áramú ellenállásból( rezgőkör )
I:áramerősségből és Ψ:tekercsfluxusból ( L )
köré, körméretből és N:menetszámból ( L )
négyzeté - l:oldalhosszból és N:menetszámból ( L )
párhuzamosan kapcsolt L:induktivitásoké ( L )
R:ellenállásból és τ:időállandóból ( C, L, R )
sorosan kapcsolt L:induktivitásoké ( L )
információmennyiség:h Rb:adatátviteli sebességből és t:időből
irány:QTE APRS-ekből, UL-ekből vagy földrajzi koordinátákból ( QTH )
JavaScript forrás adatból ( α, AL, E, εr, f, k, μr, ρ, TZ, v )
jósági tényező:Q B:sávszélességből és f:frekvenciából ( C, L )
C:kapacitásból, f:frekvenciából és párhuzamos R:ellenállásból ( C )
C:kapacitásból, f:frekvenciából és soros R:ellenállásból ( C )
C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból ( rezgőkör )
dipólméretből és f:frekvenciából
f:frekvenciából, L:induktivitásból és párhuzamos R:ellenállásból ( L )
f:frekvenciából, L:induktivitásból és soros R:ellenállásból ( L )
k állandó: Boltzmann
kapacitás:C α:hőmérsékleti együtthatóból, C:kapacitásból és T:hőmérsékletekből
csillag - deltából (Δ) ( C )
C:részkapacitásból és párhuzamos eredőkapacitásból ( C )
C:részkapacitásból és soros eredőkapacitásból ( C )
delta (Δ) - csillagból ( C )
E:energiából és Q:töltésből ( C )
E:energiából és U:feszültségből ( C )
E:energiából, I:áramerősségből és t:időből ( C )
f:frekvenciából és L:induktivitásból ( elsőfokú szűrő )
f:frekvenciából és R:ellenállásból ( elsőfokú szűrő )
f:frekvenciából és XC:képzetes ellenállásból ( C )
f:frekvenciából és Y:váltakozó áramú vezetésből ( párhuzamos C, L, R )
f:frekvenciából és Y:váltakozó áramú vezetésből ( soros C, L, R )
f:frekvenciából és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( C )
f:frekvenciából és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( párhuzamos C, L, R )
f:frekvenciából és Z:váltakozó áramú ellenállásból ( soros C, L, R )
f:frekvenciából és |Z|:váltakozó áramú ellenállásból( rezgőkör )
f:frekvenciából, I:áramerősségből és U:feszültségből ( C )
f:frekvenciából, I:áramerősségből, n:egyenirányítási módszerből és feszültségből ( hullámosság, brumm )
I:áramerősségből és t:időből és U:feszültségből ( C )
L:induktivitásból és R:ellenállásból ( C, L, R )
L:induktivitásból és R:ellenállásból ( elsőfokú szűrő )
L:induktivitásból és τ:időállandóból ( C, L, R )
párhuzamosan kapcsolt C:kapacitásoké ( C )
Q:töltésből és U:feszültségből ( C )
rezgőkörben, f:frekvenciából és L:induktivitásból ( C, L )
R:ellenállásból és τ:időállandóból ( C, L, R )
R:ellenállásból, t:időből és U:feszültségekből ( C, R )
sorosan kapcsolt C:kapacitásoké ( C )
keresztmetszet:A ● →terület:A, huzalméret
képzetes ellenállás:XC C:kapacitásból és f:frekvenciából ( C )
képzetes ellenállás:XL f:frekvenciából és L:induktivitásból ( L )
kondenzátor:C ● →kapacitás:C
konduktivitás:γ ● →fajlagos vezetés:γ
látszólagos ellenállás:X ● →képzetes ellenállás:X
LM317 R:ellenállás vagy U:feszültség - R:ellenállásból vagy U:feszültségből 2. ( R )
R:ellenállás - U:feszültségből 1. ( R )
U:feszültség - R:ellenállásból 1. ( R )
menetszám:N AL:fajlagos induktivitásból és L:induktivitásból ( L )
egysoros tekercsé - körméretből, l:hosszból és N:induktivitásból ( L )
háromszögé - l:oldalhosszból és L:induktivitásból ( L )
köré - körméretből és L:induktivitásból ( L )
négyzeté - l:oldalhosszból és L:induktivitásból ( L )
mértani közép C:kapacitásoké ( C )
f:frekvenciáké
G:vezetéseké
I:áramerősségeké
l:hosszúságoké
P:teljesítményeké
R:ellenállásoké
t:időké
U:feszültségeké
Y:váltakozó áramú vezetéseké
Z:váltakozó áramú ellenállásoké
modulációs sebesség:B tradicionális távíró sebességből
munka:W ● →energia:E
I:áramerősségből, U:feszültségből és t:időből
P:teljesítményből és t:időből
μ0 állandó: vákuum permeabilitása
négyzetes közép C:kapacitásoké ( C )
f:frekvenciáké
G:vezetéseké
I:áramerősségeké
l:hosszúságoké
P:teljesítményeké
R:ellenállásoké
t:időké
U:feszültségeké
Y:váltakozó áramú vezetéseké
Z:váltakozó áramú ellenállásoké
oldalhossz háromszögé; L:induktivitásból és N:menetszámból ( L )
négyzet A:területéből, keresztmetszetből
négyzeté; L:induktivitásból és N:menetszámból ( L )
összeg C:kapacitásoké ( C )
f:frekvenciáké
G:vezetéseké
I:áramerősségeké
l:hosszúságoké
P:teljesítményeké
R:ellenállásoké ( R )
t:időké
U:feszültségeké
Y:váltakozó áramú vezetéseké
Z:váltakozó áramú ellenállásoké
párhuzamosan kapcsolt C:kapacitás vagy L:induktivitás és R:ellenállás - f:frekvenciából és Y:váltakozó áramú vezetésből vagy Z:ellenállásból ( C, L, R )
C:kapacitások ( C )
C:részkapacitás - részkapacitásból és párhuzamos eredőkapacitásból ( C )
G:vezetések
LED-ekhez R:ellenállás
L:induktivitások ( L )
R:ellenállások ( R )
R:részellenállás - R:részellenállásból és párhuzamos R:eredőellenállásból ( R )
Y:váltakozó áramú vezetés - C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
Z:váltakozó áramú ellenállás - C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
periódusidő:T f:frekvenciából
Π aszimmetrikus Π csillapító ( R )
π állandó
Π szimmetrikus Π csillapító ( R )
QRB ● →távolság:QRB
QTE ● →irány:QTE
QTH ● →hely:QTH
reaktancia:X ● →képzetes ellenállás:X
rezgőkör C:kapacitás és L:induktivitás - f:frekvenciából és |Z|:váltakozó áramú ellenállásból
C:kapacitás, Y:váltakozó áramú vezetés és Z:ellenállás - f:frekvenciából és L:induktivitásból ( C, L )
f:frekvencia, Y:váltakozó áramú vezetés vagy Z:ellenállás - C:kapacitásból és L:induktivitásból ( C, L )
L:induktivitás, Y:váltakozó áramú vezetés és Z:ellenállás - C:kapacitásból és f:frekvenciából ( C, L )
sávszélesség:B, veszteségi tényező:D, frekvencia:f, jósági tényező:Q - C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból
rezisztivitás:ρ ● →fajlagos ellenállás:ρ
rövidítési tényező:k dipólméretből és f:frekvenciából
sávszélesség:B C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból ( rezgőkör )
dipólméretből és f:frekvenciából
f:frekvenciából és D:veszteségi tényezőből ( C, L )
f:frekvenciából és Q:jósági tényezőből ( C, L )
sebesség:v l:hosszúságból és t:időből
sorosan kapcsolt C:kapacitás vagy L:induktivitás és R:ellenállás - f:frekvenciából és Y:váltakozó áramú vezetésből vagy Z:ellenállásból ( C, L, R )
C:kapacitások ( C )
C:részkapacitás - részkapacitásból és soros eredőkapacitásból ( C )
feszültség erősítők
G:vezetések
LED-ekhez ellenállás
L:induktivitások ( L )
R:ellenállások ( R )
R:részellenállás - R:részellenállásból és soros R:eredőellenállásból ( R )
teljesítmény erősítők
Y:váltakozó áramú vezetés - C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
Z:váltakozó áramú ellenállás - C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
sugár:r ● →átmérő:d, huzalméret
súly:G g:gyorsulásból és m:tömegből
g:gyorsulásból, ρ:sűrűségből és V:térfogatból
sűrűség:ρ m:tömegből és V:térfogatból
számtani közép C:kapacitásoké ( C )
f:frekvenciáké
G:vezetéseké
I:áramerősségeké
l:hosszúságoké
P:teljesítményeké
R:ellenállásoké
t:időké
U:feszültségeké
Y:váltakozó áramú vezetéseké
Z:váltakozó áramú ellenállásoké
szimbólum sebesség:B tradicionális távíró sebességből
szorzat feszültség erősítőké
teljesítmény erősítőké
szöveg adatból ( α, AL, E, εr, f, k, μr, ρ, TZ, v )
szuszceptancia:B ● →reakítv vezetés:B
T aszimmetrikus áthidalt T csillapító ( R )
aszimmetrikus T csillapító ( R )
szimmetrikus T csillapító ( R )
táblázat adatból ( α, AL, E, εr, f, k, μr, ρ, TZ, v )
távolság:QRB APRS-ekből, UL-ekből vagy földrajzi koordinátákból ( QTH )
két földrajzi helyből ( QTH ) és két irányból ( QTE )
tekercsfluxus:Ψ E:energiából és I:áramerősségből ( L )
E:energiából és L:induktivitásból ( L )
I:áramerősségből és L:induktivitásból ( L )
tekercs:L ● →induktivitás:L
teljesítmény erősítés:AP a:hosszegységre eső erősítésből ( veszteségből ), f:frekvenciákból és l:hosszúságból ( tápvonal )
N:kivezetésszámból és R:ellenállásból ( ellenállásos teljesítményosztó, R )
P:teljesítményekből ( bemenő és kimenő )
sorosan kapcsolt teljesítmény erősítőké
teljesítménytényező:cos φ C:kapacitásból, f:frekvenciából és párhuzamos R:ellenállásból ( C )
C:kapacitásból, f:frekvenciából és soros R:ellenállásból ( C )
f:frekvenciából, L:induktivitásból és párhuzamos R:ellenállásból ( L )
f:frekvenciából, L:induktivitásból és soros R:ellenállásból ( L )
párhuzamos C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
soros C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
teljesítmény:P a:hosszegységre eső erősítésből ( veszteségből ), f:frekvenciákból, l:hosszúságból és P:teljesítményből ( tápvonal )
AP:teljesítményerősítésből és P:teljesítményből
G:vezetésből és I:áramerősségből ( R )
G:vezetésből és U:feszültségből ( R )
I:áramerősségből és U:feszültségből ( R )
P:részteljesítményekből
R:ellenállásból és I:áramerősségből ( R )
R:ellenállásból és U:feszültségből ( R )
t:időből és W:munkából
terület:A AWG-ből
BWG-ből
G:vezetésből, γ:fajlagos vezetésből és l:hosszból
G:vezetésből, ρ:fajlagos ellenállásból és l:hosszból
huzalméretből, l:hosszból, f:frekvenciából, γ:fajlagos vezetésből és μr:relatív permeabilitásból
huzalméretből, l:hosszból, f:frekvenciából, ρ:fajlagos ellenállásból és μr:relatív permeabilitásból
I:áramerősségből és J:áramsűrűségből
I:áramerősségből és J-1:áramritkaságból
kör, négyzet vagy téglalap d:átmérőjéből, r:sugarából vagy oldalából
R:ellenállásból, γ:fajlagos vezetésből és l:hosszból
R:ellenállásból, ρ: fajlagos ellenállásból és l:hosszból
SWG-ből
térfogat:V gömb, henger vagy téglalap d:átmérőjéből, r:sugarából és/vagy l:hosszából
m:tömegből és ρ:sűrűségből
térkép APRS-ből, UL-ből vagy földrajzi koordinátákból ( QTH )
két földrajzi helyből ( QTH ) és két irányból ( QTE )
töltés:Q C:kapacitásból és E:energiából ( C )
C:kapacitásból és U:feszültségből ( C )
E:energiából és U:feszültségből ( C )
I:áramerősségből és t:időből
tömeg:m g:gyorsulásból, ρ:sűrűségből és V:térfogatból
ρ:sűrűségből és V:térfogatból
UL APRS-ből, UL-ből vagy földrajzi koordinátákból ( QTH )
váltakozó áramú ellenállás:Z C:kapacitásból és f:frekvenciából ( C )
C:kapacitásból és f:frekvenciából ( rezgőkör )
C:kapacitásból és L:induktivitásból ( rezgőkör )
f:frekvenciából és L:induktivitásból ( L )
párhuzamos C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
rezgőkörben, f:frekvenciából és L:induktivitásból ( C, L )
soros C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
Y:váltakozó áramú vezetésből
Z:rész-váltakozó áramú ellenállásokból
váltakozó áramú vezetés:Y C:kapacitásból és f:frekvenciából ( C )
C:kapacitásból és f:frekvenciából ( rezgőkör )
C:kapacitásból és L:induktivitásból ( rezgőkör )
f:frekvenciából és L:induktivitásból ( L )
párhuzamos C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
rezgőkörben, f:frekvenciából és L:induktivitásból ( C, L )
soros C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból és f:frekvenciából ( C, L, R )
Y:rész-váltakozó áramú vezetésekből
Z:váltakozó áramú ellenállásból
veszteség (tápvonal) ● →teljesítmény erősítés:AP
veszteségi szög:δ ● →veszteségi tényező:D
veszteségi tényező:D B:sávszélességből és f:frekvenciából ( C, L )
C:kapacitásból, f:frekvenciából és párhuzamos R:ellenállásból ( C )
C:kapacitásból, L:induktivitásból, R:ellenállásból ( rezgőkör )
f:frekvenciából, L:induktivitásból és párhuzamos R:ellenállásból ( L )
f:frekvenciából, L:induktivitásból és soros R:ellenállásból ( L )
veszteségi tényező:Q C:kapacitásból, f:frekvenciából és soros R:ellenállásból ( C )
vezetés:G α:hőmérsékleti együtthatóból, G:vezetésből és T:hőmérsékletből
α:hőmérsékleti együtthatóból, R:ellenállásból és T:hőmérsékletből
huzalméretből, γ:fajlagos vezetésből és l:hosszból
huzalméretből, l:hosszból, f:frekvenciából, γ:fajlagos vezetésből és μr:relatív permeabilitásból
huzalméretből, l:hosszból, f:frekvenciából, ρ:fajlagos ellenállásból és μr:relatív permeabilitásból
huzalméretből, ρ:fajlagos ellenállásból és l:hosszból
I:áramerősségből és P:teljesítményből ( R )
I:áramerősségből és U:feszültségből ( R )
párhuzamosan kapcsolt G:vezetéseké
P:teljesítményből és U:feszültségből ( R )
R:ellenállásból
sorosan kapcsolt G:vezetéseké

Content

A Amplifiers
C Capacitance ( C )
Component color code decoder
Component color code drill
Component standard values - EIA
Constants ( c, e, ε0, k, μ0, π )
Create date
C,L,R
D Directory contents
Dissipation and quality factor
F First-order filter (C,L,R)
G G,I,P,R,U
I Inductance (L)
Information
L LED
LM317
Location (QTH)
M Maros, Titán, Veszprém, IC-22A, FTL-7005
O Ohm law (R)
Q Quantity converter
R Resistance per unit length
Resistances (R)
Resistivity (A,G,γ,l,R,ρ)
Resonant circuit (C,L)
S SI prefix
T Temperature coefficient (α,C,G,R,T)
Time constant (C,L,R)
U Update
V Voltage divider
W Wire gauge (AWG,BWG,SWG)
Y Y, Z

Index

admittance:Y from C:capacitance and f:frequency ( C )
from C:capacitance and f:frequency ( resonant circuit )
from C:capacitance and L:inductance ( resonant circuit )
from f:frequency and L:inductance ( C, L )
from f:frequency and L:inductance ( L )
from parallel C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
from serial C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
from Y:admittances
from Z:impedance
amplification ● →power amplification:AP
● →voltage amplification:AU
APRS from APRS, UL or geographic coordinates ( QTH )
area:A from AWG
from BWG
from circle, square or rectangle r:diameter, r:radius or edge
from G:conductance, γ:conductivity and l:length
from G:conductance, ρ:resistivity and l:length
from I:current and J:current density
from I:current and J-1:inverse current density
from R:resistance, γ:conductivity and l:length
from R:resistance, ρ:resistivity and l:length
from SWG
from wire size, l:length, f:frequency, γ:conductivity and μr:relative permeability
from wire size, l:length, f:frequency, ρ:resistivity and μr:relative permeability
arithmetic mean of C:capacitances ( C )
of f:frequencies
of G:conductances
of I:currents
of l:lengths
of P:powers
of R:resistances
of t:times
of U:voltages
of Y:admittances
of Z:impedances
attenuator all five
asymmetric bridged T attenuator ( R )
asymmetric Π attenuator ( R )
asymmetric T attenuator ( R )
symmetric Π attenuator ( R )
symmetric T attenuator ( R )
AWG from A:area or d:diameter or r:radius
bandwidth:B from C:capacitance, L:inductance and R:resistance ( resonant circuit )
from dipole gauge and f:frequency
from f:frequency and D:dissipation factor ( C, L )
from f:frequency and Q:quality factor ( C, L )
bearing:QTE from APRS, UL or geographic coordinates ( QTH )
bridged T asymmetric bridged T attenuator ( R )
c constant: speed of light in vacuum
C source from data ( α, AL, E, εr, f, k, μr, ρ, TZ, v )
call from city, ZIP, UL or geographic coordinates
capacitance:C delta (Δ) - from star (Y) ( C )
from C:capacitances ( C )
from E:energy and Q:charge ( C )
from E:energy and U:voltage ( C )
from E:energy, I:current and t:time ( C )
from f:frequency and L:inductance ( C, L )
from f:frequency and L:inductance ( first-order filter )
from f:frequency and R:resistance ( first-order filter )
from f:frequency and XC:capacitive reactance ( C )
from f:frequency and Y:admittance ( parallel C, L, R )
from f:frequency and Y:admittance ( serial C, L, R )
from f:frequency and Z:impedance ( C )
from f:frequency and Z:impedance ( parallel C, L, R )
from f:frequency and Z:impedance ( serial C, L, R )
from f:frequency and |Z|:impedance ( resonant circuit )
from f:frequency, I:current and U:voltage ( C )
from f:frequency, I:current, n:rectifier method and voltage ( ripple )
from I:current and t:time and U:voltage ( C )
from L:inductance and R:resistance ( C, L, R )
from L:inductance and R:resistance ( first-order filter )
from L:inductance and τ:time constant ( C, L, R )
from Q:charge and U:voltage ( C )
from R:resistance and τ:time constant
from R:resistance, t:time and U:voltages ( C, R )
partial - from parallel C:capacitance ( C )
partial - from serial C:capacitance ( C )
serial C:capacitances ( C )
star (Y) - from delta (Δ) ( C )
charge:Q from C:capacitance and E:energy ( C )
from C:capacitance and U:voltage ( C )
from E:energy and U:voltage ( C )
from I:current and t:time
coil:L ● →inductance:L
condenser:C ● →capacitance:C
conductance:G from α:temperature coefficient, G:conductance and T:temperature
from α:temperature coefficient, R:resistance and T:temperature
from gauge, γ:conductivity and l:length
from gauge, ρ:resistivity and l:length
from I:current and P:power ( R )
from I:current and U:voltage ( R )
from parallel G:conductances
from P:power and U:voltage
from R:resistance
from wire size, l:length, f:frequency, γ:conductivity and μr:relative permeability
from wire size, l:length, f:frequency, ρ:resistivity and μr:relative permeability
of serial G:conductances
conductivity:γ from gauge, G:conductance and l:length
from gauge, R:resistance and l:length
cos φ ● →power factor:cos φ
cross-sectional area:A ● →area:A, gauge
current density:J from gauge and I:current
current:I from C:capacitance, f:frequency and U:voltage ( C )
from C:capaticance, f:frequency, n:rectifier method and voltage ( ripple )
from E:energy and L:inductance ( L )
from E:energy and Ψ:flux linkage ( L )
from gauge and J:current density
from gauge and J-1:inverse current density
from G:conductance and P:power ( R )
from G:conductance and U:voltage ( R )
from I:currents
from I:currents, t:times and Q:charge
from L:inductance and Ψ:flux linkage ( L )
from P:power and U:voltage
from Q:charge and t:time
from R:resistance and P:power ( R )
from R:resistance and U:voltage ( R )
delta from star (Y) ( C )
from star (Y) ( R )
density:ρ from m:mass and V:volume
diameter:d from AWG
from BWG
from circle A:area
from I:current and J:current density
from I:current and J-1:inverse current density
from SWG
● →gauge
of circle - from L:inductance and N:number of turns ( L )
dielectric strength:E from l:length and U:voltage
dipole length:l from dipole gauge and f:frequency
dissipation factor:D from B:bandwidth and f:frequency ( C, L )
from C:capacitance, f:frequency and parallel R:resistance ( C )
from C:capacitance, f:frequency and serial R:resistance ( C )
from C:capacitance, L:inductance and R:resistance ( resonant circuit )
from f:frequency, L:inductance and parallel R:resistance ( L )
from f:frequency, L:inductance and serial R:resistance ( L )
distance:QRB from APRS, UL or geographic coordinates ( QTH )
from two location ( QTH ) and two bearings ( QTE )
edge from square A:area
of square - from L:inductance and N:number of turns ( L )
of triangle - from L:inductance and N:number of turns ( L )
electric field:E from l:length and U:voltage
energy:E from C:capacitance and Q:charge ( C )
from C:capacitance and U:voltage ( C )
from C:capacitance, I:current and t:time ( C )
from I:current and L:inductance ( L )
from I:current and Ψ:flux linkage ( L )
from I:current and t:time and U:voltage ( C )
from L:inductance and Ψ:flux linkage ( L )
from Q:charge and U:voltage ( C )
● →work:W
ε0 constant: permittivity of vacuum
flux linkage:Ψ from E:energy and I:current ( L )
from E:energy and L:inductance ( L )
from I:current and L:inductance ( L )
frequency:f bands
carrier for Maros, Titán, Veszprém, IC-22A transceivers - from XTAL f:frequency
from B:bandwith and D:dissipation factor ( C, L )
from B:bandwith and Q:quality factor ( C, L )
from C:capacitance and L:inductance ( first-order filter)
from C:capacitance and L:inductance ( resonant circuit )
from C:capacitance and R:resistance ( first-order filter )
from C:capacitance and XC:capacitive reactance ( C )
from C:capacitance and Z:impedance ( C )
from C:capacitance, I:current and U:voltage ( C )
from C:capacitance, I:current, n:rectifier method and voltage ( ripple )
from C:capacitance, L:inductance and R:resistance ( resonant circuit )
from f:frequencies
from L:inductance and R:resistance ( first-order filter )
from L:inductance and XL:inductive reactance ( L )
from L:inductance and Z:impedance ( L )
from λ:wavelength and εr:relative permittivity
from λ:wavelength and k:velocity factor
from λ:wavelength and v:speed
from T:time period
XTAL f:frequency for Maros, Titán, Veszprém, IC-22A transceivers - from f:carrier
gauge ● →area:A, diameter:d, radius:r
geometric mean of C:capacitances ( C )
of f:frequencies
of G:conductances
of I:currents
of l:lengths
of P:powers
of R:resistances
of t:times
of U:voltages
of Y:admittances
of Z:impedances
gross bit rate:Rb h:information and t:time
harmonic mean of C:capacitances ( C )
of f:frequencies
of G:conductances
of I:currents
of l:lengths
of P:powers
of R:resistances
of t:times
of U:voltages
of Y:admittances
of Z:impedances
impedance:L from C:capacitance and L:inductance ( resonant circuit )
impedance:Z from C:capacitance and f:frequency ( C )
from C:capacitance and f:frequency ( resonant circuit )
from f:frequency and L:inductance ( C, L )
from f:frequency and L:inductance ( L )
from parallel C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
from serial C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
from Y:admittance
from Z:impedances
inductance index:AL from L:inductance and N:number of turns ( L )
inductance:L from AL:inductance index and N:number of turns ( L )
from C:capacitance and f:frequency ( first-order filter )
from C:capacitance and f:frequency ( resonant circuit )
from C:capacitance and R:resistance ( C, L, R )
from C:capacitance and R:resistance ( first-order filter )
from C:capacitance and τ:time constant ( C, L, R )
from E:energy and I:current ( L )
from E:energy and Ψ:flux linkage ( L )
from f:frequency and R:resistance ( first-order filter )
from f:frequency and XL:inductive reactance ( L )
from f:frequency and Y:admittance ( parallel C, L, R )
from f:frequency and Y:admittance ( serial C, L, R )
from f:frequency and Z:impedance ( L )
from f:frequency and Z:impedance ( parallel C, L, R )
from f:frequency and Z:impedance ( serial C, L, R )
from f:frequency and |Z|:impedance ( resonant circuit )
from I:current and Ψ:flux linkage ( L )
from R:resistance and τ:time constant
of circle - from circle size and N:number of turns ( L )
of serial L:inductances ( L )
of square - from l:length of edge and N:number of turns ( L )
of straight wire - from l:length ( L )
of triangle - from l:length of edge and N:number of turns ( L )
one layer coil - from d:diameter, l:length and N:number of turns ( L )
parallel L:inductances ( L )
information:h from Rb:gross bit rate and t:time
inverse current density:J-1 from gauge and I:current
JavaScript source from data ( α, AL, E, εr, f, k, μr, ρ, TZ, v )
k constant: Boltzmann
length:l ● →dipole length:l
● →edge:l
from A:area, G:conductance and γ:conductivity
from A:area, G:conductance and ρ:resistivity
from A:area, R:resistance and γ:conductivity
from A:area, R:resistance and ρ:resistivity
from E:electric field and U:voltage
from l:lengths
from R:resistance and R':resistance per unit length ( wire )
from t:time and v:speed
of straight wire - from L:inductance
length:L ● →wavelength:λ
LM317 R:resistance or U:voltage - from R:resistance or U:voltage 2. ( R )
R:resistance - from U:voltage 1. ( R )
U:voltage for LM317 - from R:resistance 1. ( R )
location:QTH from APRS, UL or geographic coordinates ( QTH )
from two location ( QTH ) and two bearings ( QTE )
loss (line) ● →power amplification:AP
map from APRS, UL or geographic coordinates ( QTH )
from two location ( QTH ) and two bearings ( QTE )
mass:m from g:gravity acceleration, ρ:density and V:volume
from ρ:density and V:volume
modulation rate:B from traditional telegraphy speed
multiplication serial power amplifiers
serial voltage amplifiers
multiplying factor:k from dipole gauge and f:frequency
μ0 constant: permeability of vacuum
number of turns:N from AL:inductance index and L:inductance ( L )
of circle - from circle size and L:inductance ( L )
of one layer coil - from circle size, l:length and N:inductance ( L )
of square - from l:length of edge and L:inductance ( L )
of triangle - from l:length of edge and L:inductance ( L )
parallel C:capacitance or L:inductance and R:resistance - from f:frequency and Y:admittance or Z:impedance ( C, L, R )
C:capacitances ( C )
C:partial capacitance ( C )
G:conductances
L:inductances ( L )
partial R:resistance ( R )
R:resistance for parallel LEDs
R:resistances ( R )
Y:admittance - from parallel C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
Z:impedance - from parallel C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
power amplification:AP for resistive power splitter - from N:number of connections and R:resistance ( R )
from a:amplification per length ( loss ), f:frequencies and l:length ( transmission line )
from P:power ( input and output )
serial power amplifiers
power factor:cos φ from C:capacitance, f:frequency and parallel R:resistance ( C )
from C:capacitance, f:frequency and serial R:resistance ( C )
from f:frequency, L:inductance and parallel R:resistance ( L )
from f:frequency, L:inductance and serial R:resistance ( L )
from parallel C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
from serial C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
power:P from a:amplification per length ( loss ), f:frequencies, l:length and P:power ( transmission line )
from AP:amplification and P:power
from G:conductance and I:current ( R )
from G:conductance and U:voltage( R )
from I:current and U:voltage ( R )
from P:powers
from R:resistance and I:current ( R )
from R:resistance and U:voltage( R )
from t:time and W:work
Π asymmetric Π attenuator ( R )
π constant
Π symmetric Π attenuator ( R )
QRB ● →distance:QRB
QTE ● →bearing:QTE
QTH ● →location:QTH
quality factor:Q from B:bandwidth and f:frequency ( C, L )
from C:capacitance, f:frequency and parallel R:resistance ( C )
from C:capacitance, f:frequency and serial R:resistance ( C )
from C:capacitance, L:inductance and R:resistance ( resonant circuit )
from dipole gauge and f:frequency
from f:frequency, L:inductance and parallel R:resistance ( L )
from f:frequency, L:inductance and serial R:resistance ( L )
radius:r ● →diameter:d, gauge
reactance:XC from C:capacitance and f:frequency ( C )
reactance:XL from f:frequency and L:inductance ( L )
resistance per unit length:R' from l:length and R:resistance ( wire )
resistance:R asymmetric bridged T attenuator ( R )
asymmetric Π attenuator ( R )
asymmetric T attenuator ( R )
delta (Δ) - from star (Y) ( R )
for LM317 - from U:voltage 1. ( R )
for LM317 - from U:voltage 2. ( R )
for parallel LEDs
for resistive power splitter - from N:number of connections and R:resistance ( R )
for serial LEDs
from α:temperature coefficient, C:capacitance and T:temperature
from α:temperature coefficient, G:conductance and T:temperature
from α:temperature coefficient, R:resistance and T:temperature
from C:capacitance and f:frequency ( first-order filter )
from C:capacitance and L:inductance ( C, L, R )
from C:capacitance and L:inductance ( first-order filter)
from C:capacitance and τ:time constant ( C, L, R )
from C:capacitance, f:frequency and parallel R:resistance ( C )
from C:capacitance, f:frequency and serial R:resistance ( C )
from C:capacitance, t:time and U:voltages ( C, R )
from f:frequency and L:inductance ( first-order filter )
from f:frequency and Y:admittance ( parallel C, L, R )
from f:frequency and Y:admittance ( serial C, L, R )
from f:frequency and Z:impedance ( parallel C, L, R )
from f:frequency and Z:impedance ( serial C, L, R )
from f:frequency, L:inductance and parallel R:resistance ( L )
from f:frequency, L:inductance and serial R:resistance ( L )
from gauge, γ:conductivity and l:length
from gauge, ρ:resistivity and l:length
from G:conductance
from I:current and P:power ( R )
from I:current and U:voltage ( R )
from I:current, R:resistance, U:voltages ( voltage divider, R )
from L:inductance and τ:time constant ( C, L, R )
from l:length and R':resistance per unit length ( wire )
from P:power and U:voltage
from R:resistances ( R )
from wire size, l:length, f:frequency, γ:conductivity and μr:relative permeability
from wire size, l:length, f:frequency, ρ:resistivity and μr:relative permeability
parallel R:resistances ( R )
partial - from parallel R:resistance ( R )
partial - from serial R:resistance ( R )
star (Y) - from delta (Δ) ( R )
symmetric Π attenuator ( R )
symmetric T attenuator ( R )
resistivity:ρ from gauge, G:conductance and l:length
from gauge, R:resistance and l:length
resistor:R ● →resistance:R
resonanat circuit bandwidth:B, dissipation factor:D, frequency:f, quality factor:Q - from C:capacitance, L:inductance and R:resistance ( resonant circuit )
resonant circuit admittance:Y, capacitance:C, impedance:Z - from f:frequency and L:inductance ( C, L )
C:capacitance and L:inductance - from f:frequency and |Z|:impedance ( C, L )
f:frequency, Y:admittance and Z:impedance - from C:capacitance and L:inductance ( C, L )
L:inductance, Y:admittance and Z:impedance - from C:capacitance and f:frequency ( C, L )
root mean square of C:capacitances ( C )
of f:frequencies
of G:conductances
of I:currents
of l:lengths
of P:powers
of R:resistances
of t:times
of U:voltages
of Y:admittances
serial admittance - from serial C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
C:capacitance or L:inductance and R:resistance - from f:frequency and Y:admittance or Z:impedance ( C, L, R )
C:capacitances ( C )
C:partial capacitance ( C )
G:conductances
impedance - from serial C:capacitance, L:inductance, R:resistance and f:frequency ( C, L, R )
L:inductances ( L )
partial R:resistance ( R )
power amplifiers
R:resistance for serial LEDs
voltage amplifiers
skin depth:δ from wire size, l:length, f:frequency, γ:conductivity and μr:relative permeability
from wire size, l:length, f:frequency, ρ:resistivity and μr:relative permeability
solenoid:L ● →inductance:L
speed:v from l:length and t:time
spreadsheet from data ( α, AL, E, εr, f, k, μr, ρ, TZ, v )
star from delta ( C )
from delta ( R )
sum of C:capacitances ( C )
of f:frequencies
of G:conductances
of I:currents
of l:lengths
of P:powers
of R:resistances ( R )
of t:times
of U:voltages
of Y:admittances
of Z:impedances
T asymmetric bridged T attenuator ( R )
asymmetric T attenuator ( R )
symmetric T attenuator ( R )
temperature coefficient:α from C:capacitance and T:temperature
from G:conductance and T:temperature
from R:resistance and T:temperature
temperature:T from α:temperature coefficient, C:capacitance and T:temperature
from α:temperature coefficient, G:conductance and T:temperature
from α:temperature coefficient, R:resistance and T:temperature
text from data ( α, AL, E, εr, f, k, μr, ρ, TZ, v )
time ● →time constant:τ
● →time period:T
time constant:τ from C:capacitance and L:inductance ( C, L, R )
from C:capacitance and R:resistance ( C, L, R )
from L:inductance and R:resistance ( C, L, R )
time period:T from f:frequency
time:t from C:capacitance, R:resistance and U:voltages ( C, R )
from h:information and RB:gross bit rate
from I:current and Q:charge
from I:currents, t:times and Q:charge
from I:current, U:voltage and W:work
from l:length and v:speed
from P:power and W:work
time:T from traditional telegraphy speed
time:t from T:time and TZ:time zones
from t:times
UTC
UL from APRS, UL or geographic coordinates ( QTH )
voltage amplification:AU from U:voltage ( input and output )
serial voltage amplifiers
voltage:U for LM317 - from R:resistance 1. ( R )
for LM317 - from R:resistance 2. ( R )
from a:amplification per length ( loss ), f:frequencies, l:length and U:voltage ( transmission line )
from AU:voltage amplification and U:voltage
from C:capacitance and E:energy ( C )
from C:capacitance and Q:charge ( C )
from C:capacitance, f:frequency and I:current ( C )
from C:capacitance, f:frequency, I:current and n:nectifier method ( ripple )
from C:capacitance, I:current and t:time ( C )
from C:capacitance, R:resistance, t:time and U:voltage ( C, R )
from E:electric field and l:length
from E:energy and Q:charge ( C )
from E:energy, I:current and t:time ( C )
from G:conductance and I:current ( R )
from G:conductance and P:power ( R )
from I:current and P:power ( R )
from R:resistance and I:current ( R )
from R:resistance and P:power ( R )
from U:voltages
volume:V from m:mass and ρ:density
from sphere, cylinder or cuboid d:diameter, r:radius and/or l:length
wavelength:λ from f:frequency and εr:relative permittivity
from f:frequency and k:velocity factor
from f:frequency and v:speed
weight:G from g:acceleration and m:mass
from g:gravity acceleration, ρ:density and V:volume
work:W ● →energy:E
from I:current, U:voltage and t:time
from P:power and t:time
Használói élményed növelése érdekében ez a honlap nem sütiz össze.

⌂ Index

Verzió: 2022-03-02 ( 2010-05-11 .. 2021-05-24 21:38:49 UTC )
gg630504  Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!  external  gg630504 HG9IEG